Till innehållet

Nyheter RSS Symbol för RSS.

20 januari 2020

Mer digital service till företagare

Behöver du något särskilt tillstånd för din verksamhet? Ska du starta en ny verksamhet, eller ändra i din befintliga? Behöver dina kunder ansöka om något från kommunen? Eller vill du kanske erbjuda elever PRAO-platser? Allt detta och mycket mer kan du som företagare utföra enkelt genom kommunens e-tjänster.

Näringsliv och arbete

3 januari 2020

Ny brukningstaxa VA 2020

Från 1 januari 2020 höjs brukningsavgifterna för VA (Vatten och Avlopp) med 5%.

Kommun och politik

20 december 2019

Nya renhållningsavgifter 2020

Från 1 januari 2020 indexuppräknas avgiften för hushållssopor och latrintömning med 2,9 %, samt för slamtömning med 2,3 %.

Bygga, bo och miljö

26 november 2019

Satsa och bo i Kristinehamn

Läs om nya järnvägssatsningar som skulle gynna Kristinehamn, innovationer inom skoglig bioekonomi och hydrodynamik, och hur Kristinehamn har blivit ett "mecka" för livet på hjul. Här kan du också läsa om familjen Alteryd som flyttade tillbaka hem till Kristinehamn efter studier på annan ort, om vår nya stadspark och om återetablering av försvarsmakten. 

Kommun och politik

15 november 2019

Vi har redan kraftsamlat

Värmland och Örebro är redo att bidra i utvecklingen av ett starkt svenskt försvar, nationell beredskap och höjd samhällssäkerhet.

Kommun och politik

31 oktober 2019

Järnvägsbron i Björneborg

Arbetet med att hitta en lösning för den nu avstängda järnvägsbron i Björneborg pågår och frågan prioriteras högt inom kommunen. Bron ägs av Trafikverket och en dialog pågår nu för att gemensamt hitta en lösning. 

Bygga, bo och miljö

24 oktober 2019

Kristinehamn - bästa biltvättarkommun

Kristinehamns kommun är bäst i Sverige när det gäller att informera och uppmuntra sina invånare till att inte tvätta bilen på gatan. Det visar en undersökning som miljöinitiativet Hållbar biltvätt har genomfört.

Bygga, bo och miljö

22 oktober 2019

Fortsatt positivt Cityindex för Kristinehamn

Cityindex är en rikstäckande kartläggning av alla Sveriges stadskärnor som mäter utvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service. Undersökningen görs av Handels utredningsinstitut och det är tredje året som vi har beställt mätningen för att kunna följa utvecklingen över tid och kunna jämföra oss med andra stadskärnor.

Näringsliv och arbete

4 oktober 2019

Om Ölme museala diversehandel i Stadsparken

Avtalet med den nuvarande entreprenören som bedriver café och museum i stadsparken är inte längre giltigt på grund av en ny lag om tjänstekoncession. I samband med att avtalet löpte ut sas det därför upp av både kommunen och entreprenören själv. På tisdag tas frågan upp igen som informationsärende på kommunstyrelsen.

Kommun och politik

14 maj 2019

Artilleriutbildning till Kristinehamn

Försvarsberedningen föreslår fyra nya regementen och utökad verksamhet på flera orter.  Detta innebär en återetablering av artilleriutbildning i Kristinehamn.

Kommun och politik