Till innehållet

Studie- och yrkesvägledning

Till vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare kan du vända dig när du behöver:

  • vägledande samtal om studier, arbete och målet med dina studier
  • information om behörigheter eller betygsfrågor
  • information om din studieekonomi (CSN)
  • lägga upp en studieplan inom vuxenutbildningen
  • när du vill ta ut ett slutbetyg eller en gymnasieexamen. Du behöver minst 2 350 poäng för att ta ut ett slutbetyg och minst 2 400 poäng för en gymnasieexamen.

Du hittar studie- och yrkesvägledaren på Navigatorcenter eller på Vuxenutbildningen, Nya kyrkogatan 19, våning 3. Ring eller mejla gärna för att boka en tid. 

Vanliga frågor och svar

Du har rätt att söka en vuxenutbildning i en annan kommun, men det är den kommunen där du är folkbokförd som fattar beslut. Ansökan ska alltid lämnas till vuxenutbildningen i hemkommunen för beslut.

Ja, du kan komplettera till att få särskild behörighet till högre utbildning, men du tillhör inte de prioriterade urvalsgrupperna. Om det är fler sökande än det finns platser så har de med lägst utbildning och som står längst från arbetsmarknaden företräde. 

Det är olika för olika kurser, kontakta studie- och yrkesvägledare för svar.

Som regel har du kontakt med din lärare via en digital lärplattform och studerar när och var det passar dig bäst. Det finns dock alltid bestämda tidsramar som du måste följa som elev.

Vi har distansundervisning i vissa ämnen på gymnasial nivå med lärare från kommunen. Alla prov görs på plats i skolan.

Vi har också distansundervisning med lärare från Hermods. Här sker allt via din dator. 

Ja, du kan söka studiemedel för alla kurser som ges via Vuxenutbildningen. För heltid gäller 20 poäng/vecka. Läs mer om detta på CSN.se

Nej, du kan inte läsa på Vuxenutbildningen för att höja redan godkända betyg. Däremot finns det möjlighet att göra en särskild prövning i ett ämne mot en kostnad. Kontrollera tider och avgifter med studie- och yrkesvägledaren. Du kan bara pröva i kurser som ges på plats via Vuxenutbildningen. 

Det kostar inget att studera på vuxenutbildningen, men kurslitteraturen betalar du själv. Du förväntas också ha tillgång till en dator.

Reglerna för vilka kompletteringar en sökande kan tillgodoräkna skiljer sig åt beroende på vilket betyg den sökande har. Kontrollera alltid detta med studie- och yrkesvägledaren.

  • Utbyteskomplettering är ett betyg i en kurs eller ett ämne som ersätter ett tidigare betyg i slut-/avgångsbetyget. Det tidigare betyget kan ersättas av ett nytt högre betyg från samma kurs eller en jämförbar kurs.
  • Tilläggskomplettering är betyg i kurser och ämnen som inte ingår i slut-/avgångsbetyget. Betyget kan räknas med om det är till fördel för den som söker.

Om antalet sökande är fler än antalet studieplatser sker det ett urval.

Läs mer om urval på skolverket.se.

Kontaktuppgifter

Anna Hollsten - studie- och yrkesvägledare
anna.hollsten@kristinehamn.se

0550-874 08

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".