Till innehållet

Börja förskoleklass

Skolval inför läsåret 24/25

Du som har barn som ska börja i förskoleklass ansöker var du önskar att dina barn ska gå i skola.
Val av skola görs via e-tjänsten Mitt Skolval (se länk nedan).


Obs! E-tjänsten är öppen för skolval mellan den 19 februari till och med den 3 mars.

 

E-tjänst: Förskoleklass - Mitt skolval

Vi utgår från dina önskemål i så stor utsträckning som möjligt. Beslut om skolplacering kommer att meddelas i e-tjänsten senast under vecka 12.  

 

Alla barn har rätt till en skola nära hemmet. I Kristinehamns kommun betyder det att alla barn som ska börja förskoleklass har rätt till en skolplacering inom tre kilometer från hemmet. Avståndet mäts framför allt i gång- och cykelväg mellan hemmet och skolan. Om det inte finns en skola inom tre kilometer från hemmet har barnet rätt till en skola dit kostnadsfri skolskjuts anordnas.
Ansökan om skolskjuts genomförs i separat e-tjänst efter skolplaceringsbeslut.

 

Har barnet två vårdnadshavare måste båda godkänna valet för att det ska vara giltigt. Den ena loggar in och önskar skolor och sedan loggar den andra in och godkänner valen. Om vårdnadshavarna inte är överens kommer Kristinehamns kommun att besluta om vilken skola barnet får plats på.

 

Om du inte gör ett aktivt val av skola kommer ditt barn att placeras i en skola inom tre kilometer från hemmet eller en skolskjutsskola.  

Förskoleklass

Från och med året ditt barn fyller 6 år är det obligatoriskt att börja förskoleklass. Syftet med förskoleklassen är att förbereda 6-åringarna för skolstarten och ge barnet en mjuk övergång mellan förskola och grundskola. Förskoleklassen är kostnadsfri.

Undervisningstiden i förskoleklass omfattar minst 15 timmar i veckan och följer grundskolans läsår. Oftast pågår undervisningen under morgon och förmiddag och sträcker sig även över lunchen. På eftermiddagen finns fritidshem för den fortsatta undervisningen och omsorgen.

Här i Kristinehamn sker verksamheten på den skola där barnet sedan kommer att börja grundskolan. Förskoleklass och fritidshem finns på alla våra skolor: 

Behov av plats på fritidshem eller lovfritids

Om du arbetar eller studerar och ditt barn därför har omsorgsbehov före eller efter förskoleklassen kan du ansöka om plats på  fritidshem senast 1 april, via digitala tjänsten 

Fritidshemsplats - ansökan och uppsägning

Lovfritids

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar med barn i åldern 6-12 år har möjlighet att ansöka om så kallat lovfritids. Det är en fritidsplats för dig som endast har behov av omsorg på lov och planeringsdagar.

Du ansöker om plats på lovfritids via den digitala tjänsten

I ansökan anmäler du det lov och antal dagar ditt barn behöver omsorg. För lovfritids betalar du en dagavgift för de dagar du ansökt om och blivit beviljad. När ditt barn fått en plats väljer du sedan själv hur du vill disponera dina dagar i vår digitala tjänst för barnschema.”

Uppsägning av plats i förskola 

I samband med att ditt barn ska börja förskoleklass måste barnets förskoleplats sägas upp. Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att uppsägningen anmäls. Det räcker inte att bara säga till på förskolan.

Förskoleplatsen får behållas till och med vecka 30. Fritidshemmen börjar vecka 31.

När du ska säga upp en plats i förskola använder du digitala tjänsten 

Frågor och svar

Önskemål om skolplacering gällande förskoleklass görs via e-tjänsten Mitt skolval:
 
https://sjalvservice.kristinehamn.se/mittskolval

Tänk på att om ditt barn har två vårdnadshavare så måste båda godkänna ansökan för att den ska vara giltig.

Har barnet två vårdnadshavare måste båda godkänna valet för att det ska vara giltigt. Den ena loggar in och önskar skolor och sedan loggar den andra in och godkänner valen.

Om vårdnadshavarna inte är överens kommer Kristinehamns kommun att besluta om vilken skola barnet får plats på.

Om du inte gör ett aktivt val av skola kommer ditt barn att placeras i en skola inom tre kilometer från hemmet eller en skolskjutsskola.  

Alla barn har rätt till en skola nära hemmet. I Kristinehamns kommun betyder det att alla barn som ska börja förskoleklass har rätt till en skolplacering inom tre kilometer från hemmet. Avståndet mäts framför allt i gång- och cykelväg mellan hemmet och skolan. Om det inte finns en skola inom tre kilometer från hemmet har barnet rätt till en skola dit kostnadsfri skolskjuts anordnas.

Vi kan inte säga i förväg vilken skola ditt barn kommer att få en plats i. Du kan önska var du helst vill att ditt barn går i skolan. Att du önskar skola betyder inte att ditt barn kommer att få en plats på skolan. Vilken skola ditt barn får beror på:

  • vilka skolor du önskar
  • hur många andra som önskar de skolorna
  • var de som önskar skolorna bor
  • hur många platser det finns på de önskade skolorna

Nej, det går bara att önska vilken eller vilka skolor du helst vill att ditt barn går i. Det går inte att önska vem eller vilka kompisar ditt barn ska gå med.

Nej det är inte möjligt lämna önskemål om klassplacering i e-tjänsten.
Rektor organiserar klassernas sammansättning efter beslut om skolplacering. 

Då gäller följande urvalskriterier:

  1. Syskonförtur F-6
  2. Relativ närhet
  3. Absolut närhet
  4. När två elever har samma relativa och absoluta närhet till en skolenhet ska det lottas mellan dessa elever. Detta kan till exempel vara aktuellt när två elever har samma bostadsadress.

Syskonförtur innebär att om ditt barn har ett äldre syskon i årskurs F-6 på den önskade skolan kommande läsår, så får ditt barn förtur. Med syskon menar vi helsyskon och halvsyskon. Även bonussyskon som är folkbokförda på samma adress som ditt barn räknas. 

Relativ närhet är ett sätt att mäta vilken elev som har störst rätt till platsen. Relativ närhet innebär att om det är två elever som vill gå på samma skola, men det bara finns en plats kvar så är det eleven som får längst förlängning av skolvägen till sin alternativa skola jämfört med den önskade skolan som får platsen. Det behöver med andra ord inte vara den elev som bor närmast skolan som får platsen – utan den elev som förlorar mest på att inte få den.

Exempel 1

Både Anna och Rickard har önskat Skola A. Anna har 50 meter till Skola A och 200 meter till Skola B. Hennes relativa närhet blir 200–50=150. Rickard har 100 meter till Skola A och 300 meter till Skola B. Hans relativa närhet blir 300–100=200. Med andra ord är det Rickard som ”förlorar” mest på att inte få skola A eftersom han får störst skillnad i skolväg om han istället får skola B. Det är därför Rickard som får en plats i skola A, även om Anna bor närmre.

 

Exempel 2

Både Jonas och Monica har önskat skola A. Båda bor lika nära skolan. Jonas har 150 meter till sin alternativa skolenhet (Skola C). Hans relativa närhet till Skola A blir därför 150100=50. Monica har 100 meter till skola A och 200 meter till Skola B, som är hennes alternativa skolenhet. Hennes relativa närhet blir därför 200–100=100. I det här exemplet är det Monica som får längst förlängning i skolväg om hon inte får Skola A. Därför kommer hon få en plats i Skola A.

 

Exempel 3

Daniel och Lotta har båda önskat Skola A. Lottas alternativa skolenhet (Skola B) ligger närmre än den önskade skolan. Lottas relativa närhet blir därför 50-200=-150. Daniel har också närmre till sin alternativa skolenhet (Skola B) än till den önskade skolan. Hans relativa närhet är 100-200=-100. Daniel har med andra ord en högre relativ närhet än vad Lotta har. Det betyder att han får en plats i Skola A.

 

Om två elever har exakt samma relativa närhet till en skola så görs urvalet utifrån absolut närhet. Absolut närhet innebär det faktiska avståndet mellan hem och skola. Eleven som bor närmast skolan har då förtur.

Vi mäter alla avstånd i skolväg mellan barnets folkbokföringsadress och adressen till skolenheten. Skolvägen innebär framför allt gång- och cykelväg. Det kan också innebära gator med trottoar eller vanliga vägar om det saknas gång- och cykelvägar. Vi mäter inga avstånd fågelvägen.

De barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar kan ansöka om plats.

Information finns i ”Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg” på www.kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".