Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Börja förskoleklass

Från och med året ditt barn fyller 6 år är det obligatoriskt att börja förskoleklass. Syftet med förskoleklassen är att förbereda 6-åringarna för skolstarten och ge barnet en mjuk övergång mellan förskola och grundskola. Förskoleklassen kostar ingenting.

Undervisningstiden i förskoleklass omfattar minst 15 timmar i veckan och följer grundskolans läsår. Oftast pågår undervisningen under morgon och förmiddag och sträcker sig även över lunchen. På eftermiddagen finns fritidshem eller familjedaghem (dagbarnvårdare) för den fortsatta omsorgen.

Här i Kristinehamn sker verksamheten på den skola där barnet sedan kommer att börja grundskolan. Förskoleklass och fritidshem finns på alla våra skolor: 

Kallelse till förskoleklass

I Kristinehamn placeras barnen på den skolenhet de tillhör enligt folkbokföringsadressen. Om du önskar att ditt barn ska gå på en annan skola än den tilldelade, ansöker du om byte av skola senast 20 februari via digitala tjänsten

Byta förskola och grundskola

Behov av plats på fritidshem eller familjedaghem

Om du arbetar eller studerar och ditt barn därför har omsorgsbehov före eller efter förskoleklassen kan du ansöka om plats på  fritidshem eller familjedaghem senast 1 april, via digitala tjänsten 

Fritidshemsplats - ansökan och uppsägning

Uppsägning av plats i förskola eller hos familjedaghem

I samband med att ditt barn ska börja förskoleklass måste barnets förskoleplats eller plats på familjedaghem sägas upp. Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att uppsägningen anmäls. Det räcker inte att bara säga till på förskolan eller familjedaghemmet.

Förskoleplatsen eller platsen i familjedaghem får behållas till och med vecka 31. Fritidshemmen och familjedaghemmen börjar vecka 32.

När du ska säga upp en plats i förskola eller på familjedaghem använder du digitala tjänsten 

Vill du veta mer?

Kontakta rektor vid respektive skola.

Vanliga frågor

Nej förskoleklassen är obligatorisk och du får automatiskt en kallelse till och placering på den skola ditt barn tillhör, det är endast fritidshemsplats du ansöker om.

Ja, önskemål framförs till skolförvaltningen. Digital tjänst för detta finns på kommunens hemsida. Familjen står själva för eventuell skjuts till och från vald skola.

De barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar kan ansöka om plats.

Information finns i ”Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg” på www.kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".