Till innehållet

Börja förskoleklass

Från och med året ditt barn fyller 6 år är det obligatoriskt att börja förskoleklass. Syftet med förskoleklassen är att förbereda 6-åringarna för skolstarten och ge barnet en mjuk övergång mellan förskola och grundskola. Förskoleklassen kostar ingenting.

Undervisningstiden i förskoleklass omfattar minst 15 timmar i veckan och följer grundskolans läsår. Oftast pågår undervisningen under morgon och förmiddag och sträcker sig även över lunchen. På eftermiddagen finns fritidshem för den fortsatta undervisningen och omsorgen.

Här i Kristinehamn sker verksamheten på den skola där barnet sedan kommer att börja grundskolan. Förskoleklass och fritidshem finns på alla våra skolor: 

Kallelse till förskoleklass

I Kristinehamn placeras barnen på den skolenhet de tillhör enligt folkbokföringsadressen. Om du önskar att ditt barn ska gå på en annan skola än den tilldelade, ansöker du om byte av skola senast 25 februari via digitala tjänsten

Byta förskola och grundskola

Behov av plats på fritidshem eller lovfritids

Om du arbetar eller studerar och ditt barn därför har omsorgsbehov före eller efter förskoleklassen kan du ansöka om plats på  fritidshem senast 1 april, via digitala tjänsten 

Fritidshemsplats - ansökan och uppsägning

Lovfritids

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar med barn i åldern 6-12 år har möjlighet att ansöka om så kallat lovfritids. Det är en fritidsplats för dig som endast har behov av omsorg på lov och planeringsdagar.

Du ansöker om plats på lovfritids via den digitala tjänsten

I ansökan anmäler du det lov och antal dagar ditt barn behöver omsorg. För lovfritids betalar du en dagavgift för de dagar du ansökt om och blivit beviljad. När ditt barn fått en plats väljer du sedan själv hur du vill disponera dina dagar i vår digitala tjänst för barnschema.”

Uppsägning av plats i förskola 

I samband med att ditt barn ska börja förskoleklass måste barnets förskoleplats sägas upp. Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att uppsägningen anmäls. Det räcker inte att bara säga till på förskolan.

Förskoleplatsen får behållas till och med vecka 30. Fritidshemmen börjar vecka 31.

När du ska säga upp en plats i förskola använder du digitala tjänsten 

Vill du veta mer?

Kontakta rektor vid respektive skola.

Vanliga frågor

Nej förskoleklassen är obligatorisk och du får automatiskt en kallelse till och placering på den skola ditt barn tillhör, det är endast fritidshemsplats du ansöker om.

Ja, önskemål framförs till skolförvaltningen. Digital tjänst för detta finns på kommunens hemsida. Familjen står själva för eventuell skjuts till och från vald skola.

De barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar kan ansöka om plats.

Information finns i ”Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg” på www.kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".