Till innehållet

Anhörigprogram missbruk

Ett alkohol- och drogberoende påverkar den som missbrukar i allra högsta grad, men det påverkar också många gånger hela familjen. Ibland pratar man till och med om en familjesjukdom.

Kristinehamns kommuns anhörigprogram ger dig kunskaper och insikter om hur alkohol och drogberoende påverkar familjen och andra närstående.

Målet är att du som anhörig och närstående få ökad insikt om hur du kan förbättra din livssituation.

Hur arbetar vi?

Vårt anhörigprogram är kunskapsbaserat och genomförs i grupp. Med den information och kunskap som du får genom att gå i programmet kommer du att förstå saker ur ett nytt perspektiv och därför även se nya möjligheter i ditt liv.

Varje grupptillfälle har ett särskilt tema. Några exempel på ämnen som brukar komma upp är sjukdomsbegreppet, känslor, risker och val, gränser och värderingar. Vi tar del av varandras erfarenheter genom samtal och genom olika övningar. Som deltagare får du möta andra i liknande situation. Det i sin tur brukar minska känslan av skam, något som många anhöriga och närstående lider mycket av.

Att vara anhörig

Alkoholism och andra typer av missbruk eller beroenden är en familjesjukdom. Att leva med följderna av någon annans drickande eller drogande innebär ofta att man dras med i personens destruktivitet. I anhörigprogrammet lär du dig att du inte bär ansvaret för någon annans sjukdom eller tillfrisknande.

En människa som går in i ett beroende förändrar sin personlighet och med det även sina tankar, attityder och värderingar. Familjen brukar ofta gå igenom en liknande process. Bristen på kunskap bidrar många gånger till att anhöriga, men också vänner, känner skam över situationen. Liknande mekanismer finn även i missbrukarens vänkrets. Man anammar samma beteenden och försöker ursäkta drickandet eller drogandet, både för sig själv och för den berörde.

Som anhörig eller närstående är det lätt att hitta felen hos sig själv. Då är det viktigt att hålla i åtanke att var och en har ett eget ansvar att ta hand om sig själv, sitt liv och sitt välbefinnande. Det är du som väljer hur du vill leva ditt liv.

Vad får du lära dig när du går vårt anhörigprogram?

Att vara anhörig innebär ofta att leva under konstant stress, kanske under flera år. Vägen till att må bättre kan vara lång och krokig men det går att lära nytt och förändra sitt tankesätt. Det i sin tur ger fler möjligheter att kunna fatta kloka beslut.

Du kommer att lära dig:

  • Att fokusera på ditt eget förändringsarbete och därmed öka ditt eget välmående.
  • Att den som är beroende själv får ta ansvar för sitt beteende och handlande, utan att det ska skada eller påverka ditt liv.
  • Att den som är beroende själv får ta konsekvenserna av sitt handlande och agerande. När detta sker så ökar också möjligheten till att ta emot hjälp.
  • Att förhindra en kris som den beroende skulle hamna i om du inte tog över och räddade situationen, vilket innebär att missbruket förvärras.

Kontaktuppgifter

Annika Engdahl
annika.engdahl@kristinehamn.se

0550-884 62

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".