Till innehållet

Bostadsutveckling

Nya attraktiva bostadsområden växer fram i Kristinehamn och det finns möjligheter för dig som byggherre och exploatör att vara med på resan.

På den här sidan hittar du aktuella och kommande markanvisningar på olika platser i Kristinehamn. Du kan också se alla markanvisningar i vår digitala karta. Ledig mark för privatpersoner hittar du på sidan Lediga villatomter

Aktuella markanvisningar
Pågående markanvisningar
Kommande markanvisningar
Avslutade markanvisningar

Markanvisning - så går det till

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre. Kommunen ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under vissa villkor förhandla om överlåtelse av ett kommunalägt markområde för byggnation.

Byggherren kan lämna in intresseanmälan inför kommande markanvisningar. Intresseanmälan ska innehålla uppgifter om byggherrens/bolagets namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter samt gärna en beskrivning av tänkt byggnation och ändamål.

Är du intresserad?

Du som anmäler intresse för markanvisning noteras i en intresselista hos planeringsavdelningen. Byggherren ansvarar själv för att uppdatera sina kontaktuppgifter. När nya markanvisningar blir aktuella blir du som anmält intresse kontaktad och får mer information. 

Dokument

Kontaktuppgifter

Lars-Eric Engström - mark- och exploateringsingenjör
larseric.engstrom@kristinehamn.se

0550-881 74

Johanna Ivarsson - Mark- och exploateringshandläggare
Johanna.Ivarsson@kristinehamn.se

0550-881 82

Mark- och exploatering
mex@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".