Till innehållet

Rutiner och plan mot våld i nära relationer

Vägledande rutiner för Värmland

På länsnivå finns vägledande rutiner för socialtjänsten, sjukvården, polisen och andra berörda myndigheter när det gäller samarbete, handläggning och behandling i familjevåldsärenden.

Samverkansplan mot våld i nära relationer

Kommunen har en samverkansplan när det gäller våld i nära relationer. Samverkansplanen är en grund i den lokala samverkan som sker när det gäller arbetet mot våld i nära relationer. Varje verksamhet har sedan ansvar för att se till att rutiner, riktlinjer och handböcker på detaljnivå finns vid behov.

Samverkansplanen reviderades under 2014 av representanter från flera myndigheter och frivilligorganisationer.

Målet med samverkan är att är den/de som utövar eller utsätts för våld i nära relationer ska få stöd, behandling och skydd. Det gäller både vuxna och barn.

Samverkansplanen ska revideras vid behov och i annat fall vartannat år. Socialnämnden ansvarar för att samverkansplanen revideras av lämplig arbetsgrupp.

Läs vår samverkansplan mot våld i nära relationer.

Kontaktuppgifter

Samordnare våld i nära relation
valdinara@kristinehamn.se

070-336 49 85 eller 0550-858 45

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".