Till innehållet

Inga-Lill Röhr (S)

Inga-Lill Röhr (S) dröm var egentligen att utbilda sig till barnskötare. Hon började arbeta på Mariebergs sjukhus 1970, på kost-avdelningen och var ansvarig för matsal på både Mariebergs och Kristinehamns sjukhus. Hon började med fackliga uppdrag inom kommunal 1972 som studieorganisatör, och har varit politiskt aktiv i Socialdemokraternas styrelse sen 1991.

Inga-Lill har hunnit med en lång rad politiska uppdrag och har suttit i kommunfullmäktige sedan 1994 och varit ledamot i kommunstyrelsen under flera mandatperioder. Hon var ledamot i Miljö och Byggnadsnämnden och har i flera perioder sedan 1997 varit både vice och ordförande i Överförmyndarnämnden. Hon har även riksuppdrag i Föreningen Sveriges Överförmyndare, där hon är sekreterare sedan 2005. Inga-Lill har även varit ordförande för Rådet för funktionshinderfrågor 2014-2018 där hon idag sitter med som ledamot.

Vilken är din politiska hjärtefråga?

Jag är intresserad av många olika frågor, sociala, jämställdhet, samhällsfrågor i stort. Jag vill arbeta vidare med samhällsutveckling. Mäns våld mot kvinnor, barns rätt och våld i nära relation är också frågor som engagerar mig.

Hur ser du på ditt kommande uppdrag?

Det ska bli intressant att fortsätta arbetet i en tid som nu. Aktuellt för mitt uppdrag som ordförande i Överförmyndarnämnden är den utredning som idag finns på Regeringens bord ”Ställföreträdarutredningen”. Ställföreträdarutredningen har varit ute på remiss över landet och väntas bli ett lagförslag.

Vad ser du fram emot?

Att arbeta vidare med våra mål och visioner inom nämnden, att vara delaktig i nämndens arbete ut emot alla våra samarbetskommuner. Att marknadsföra vår verksamhet genom information.

Vilka utmaningar ser du?

Att det blir fler och fler ärenden i vår nämnd som är av sådan svårighetsgrad att det är svårt att få ställföreträdare för de som behöver den.

Vad gör du helst en ledig dag?

Jag äter gärna en god middag och umgås med familjen och goda vänner. Jag tycker mycket om blommor, särskilt orkidéer som är min stora hobby.

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".