Till innehållet

Stöd till brottsoffer

Brottsofferjouren Östra Värmland

Brottsofferjouren Östra Värmland täcker tre kommuner; Filipstad, Storfors och Kristinehamn. Brottsofferjouren är en ideell förening som kostnadsfritt ger stöd åt människor som utsatts för brott, blivit vittnen till brott eller är anhörig till någon som drabbats av brott. De som stödjer brottsoffer har tystnadslöfte.

Läs mer om Brottsofferjouren i Östra Värmland

Samordnare mot våld i nära relationer

Våld i nära relationer handlar ofta om mäns våld mot kvinnor i parrelationer, men kan också handla om kvinnors våld mot män, hbtq-personers våld mot sin partner, föräldrars våld mot barn, vuxna barns våld mot föräldrar och hedersrelaterat våld. När det gäller gruppen äldre och/eller funktionsnedsatta kan våldet även bestå av att vårdare, gode män, personliga assistenter och andra som personen är i beroendeställning till utövar våldet.

Våldsutsatta vuxna har rätt till stöd från socialtjänsten. Stödet anpassas till varje enskild individ och det kan exempelvis handla om skyddat boende, samtalskontakt, gruppverksamhet, ekonomisk hjälp, stöd under rättsprocessen, hjälp till ett annat permanent boende, stöd i föräldrarollen och stöd i myndighetskontakter. Att leva ett liv utan rädsla, hot och våld från närstående är en mänsklig rättighet.

Under kontorstid kan du kontakta Navigatorcenter genom att ringa 0550-884 00. Välj knappval 4 för att bli kopplad till mottaget för vuxna.

Kontakta samordnaren mot våld i nära relationer om du vill veta mer om vilket stöd våldsutsatta kan få. Utanför kontorstid kan du kontakta socialjouren.

Är det en akut situation ska du alltid kontakta polisen på 112.

Kontaktuppgifter

Navigatorcenter

0550-884 00

Samordnare VNR
valdinara@kristinehamn.se

070-336 49 85 eller 0550-858 45

Brottsofferjouren

0550- 122 20.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".