Till innehållet

Stöd till brottsoffer

Brottsofferjouren Östra Värmland

Brottsofferjouren Östra Värmland täcker tre kommuner; Filipstad, Storfors och Kristinehamn. Brottsofferjouren är en ideell förening som kostnadsfritt ger stöd åt människor som utsatts för brott, blivit vittnen till brott eller är anhörig till någon som drabbats av brott. De som stödjer brottsoffer har tystnadslöfte.

Läs mer om Brottsofferjouren i Östra Värmland

Samordnare mot våld i nära relationer

Kommunen har en samordnare mot våld i nära relationer. Hon arbetar främst med stöd till kvinnor som utsätts för våld i nära relationer, barn som upplevt våld, våld i samkönade relationer och personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, men också med stöd till övriga brottsoffer och anhöriga till brottsoffer. Du kan få stöd genom samtalskontakt, stöd vid myndighetskontakter och under rättsprocessen.

Kontaktuppgifter

Anja Westling - samordnare
anja.westling@kristinehamn.se

0550-858 45 eller 070-336 49 85

Brottsofferjouren

0550- 122 20.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".