Till innehållet

Lämna synpunkt

En synpunkt kan gälla vad som helst i kommunens verksamhet. Skillnaden mot ett Kristinehamnsförslag (e-förslag) är att synpunkter inte behöver behandlas politiskt och därför kan hanteras snabbare. Exempel på synpunkter är beröm, klagomål och förslag på förbättringar. 

En inlämnad synpunkt är en allmän handling. Kommunen hanterar inkomna synpunkter i ett system där svaren publiceras i sin helhet, förutsatt att synpunkten inte innehåller uppgifter som är känsliga eller är sekretessbelagda.

Synpunkterna gallras efter ett år ur systemet. Du som lämnar en synpunkt ska få ett svar från en handläggare inom 10 arbetsdagar

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål. Här kan du läsa mer om hur kommunen hanterar personuppgifter. Du kan även kontakta nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Här lämnar du din synpunkt

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".