Till innehållet

Samordnad individuell plan (SIP)

Har du eller en anhörig stöd från flera olika verksamheter? Då kanske du tycker att stödet behöver samordnas. Det kan handla om verksamheter som till exempel skolan, förskolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Du kan då få hjälp med att göra en samordnad individuell plan - en så kallad SIP. 

SIP-möte

Vid ett SIP-möte planerar och bestämmer du, tillsammans med de andra som är med, gemensamma mål och vem som ska göra vad. Detta skrivs ned i en samordnad individuell plan. Efter en tid ses ni igen och pratar om hur det har gått och om det finns något som behöver ändras i planen.

För att ett SIP-möte ska kunna ordnas behövs ditt/ert samtycke till att mötas. Du är med och planerar mötet och vilka som ska bjudas in.

Efter mötet får du/ni med er den skrivna planen.

Vill du ha hjälp att ordna ett SIP-möte?

Om du vill ha hjälp att ordna ett SIP-möte genom skolan du prata med elevhälsan på aktuell skola eller förskola. Du kan då vända dig till specialpedagog för att få hjälp.

Du kan också vända dig till socialtjänsten eller hälso- och sjukvården för att få hjälp med att ordna ett SIP-möte. 

Vill du veta mer? 

Vill du ha mer information om SIP kan du besöka Region Värmland.

Kontaktuppgifter

Navigatorcenter

0550-884 00

Biståndsenheten - Ärendehandläggare

0550-88427

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".