Till innehållet

Avlösare

Avlösarservice är hjälp och avlösning för anhöriga som behöver vila eller få möjlighet att genomföra egna aktiviteter. Avlösarservicen sker i hemmiljö eller närliggande område. Avlösarservicen ska inte ersätta förskola eller fritidshem.

Vad kostar avlösarservicen?

Att ha avlösarservice kostar inget för dig.

Vem kan få avlösarservice?

Du som har en funktionsnedsättning och som har rätt till stöd enligt LSS.

Vill du ansöka om avlösarservice?

Du själv, din företrädare eller vårdnadshavare ansöker om ledsagarservice. Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt.

Till dig som är avlösare

Funktionsstöd ger stöd till personer i deras vardag, på jobbet, vid fritidsaktiviteter eller i hemmet. I linje med kommunens värdegrund ska arbetet alltid utföras respektfullt och professionellt så att brukaren ska känna sig trygg. Vi vill ge dig som personal förutsättningar att uppfylla det. Därför är det viktigt att du känner till och följer de riktlinjer, regler och policys som gäller för anställda i Kristinehamns kommun. I dokumentet Handbok för avlösarservice  hittar du all information du behöver som avlösare. Om det uppstår frågor kan du alltid kontakta Jessica Bruhn på telefon 0550-874 79 eller mejl till jessica.bruhn@kristinehamn.se.

Kontaktuppgifter

Navigatorcenter

0550-884 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".