Till innehållet

Vuxenutbildning på grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå vänder sig till dig som saknar kunskaper som normalt uppnås i grundskolan. Grundvux finns på Kristinehamns Folkhögskola (KPS), Strömsbergsgatan 15 samt Brogårdsgymnasiet, Gamla Kyrkogatan 2.

Kurserna kombineras till din egen individuella studieplan utifrån dina förkunskaper och mål. I uppstarten av dina studier kan det vara nödvändigt att göra nivåtester så att du hamnar på rätt nivå i dina studier. Grundläggande vuxenutbildning ger dig även möjligheter till fortsatta studier på gymnasial nivå.

Kurserna som du läser på grundläggande nivå är svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Rätt till grundläggande vuxenutbildning har du som är vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år du fyller 20 år).

Vi har starter i januari, mars, augusti och oktober.

Orienteringskurs: Studieteknik för studerande på grundläggande nivå 

Orienteringskursen kan hjälpa dig att förbättra din studieteknik. Det handlar bland annat om hur du använder läsande och skrivande på ett effektivt sätt.

Du kan få tillfälle att förbättra din anteckningsteknik och utveckla olika minnestekniker. Det kan också handla om att arbeta med tankekartor, snabbläsning, effektiv läsning och hur du kan organisera dina studier på ett bra sätt.

Nivåtest

Har du läst engelska, matematik eller svenska tidigare men är osäker på vilken nivå du ska söka, rekommenderar vi dig att ansöka till en nivåtest. Vuxenutbildningen i Kristinehamn använder tester via Educateit.

Information om testen:
Språktest och matematiktest - Educateit

Hur går testen till: 
Så funkar testen - Educateit

Det är bra om du tar en kontakt med en studievägledare vid frågor om kurser, utbildningar eller andra studiefrågor.

Ansökan

Ansökningsperioder
Period 1: 15 september till 15 november - start i januari
Period 2: 15 januari till 15 februari – start i mars
Period 3: 15 mars till 29 maj – start i augusti
Period 4: 15 augusti till 15 september – start i oktober

Svarsbesked kommer elektroniskt eller via brev. 

Ansök till vuxenutbildning

Kurser 

Länk till kursutbud på grundläggande nivå

Litteratur

Litteraturlista för grundvux

Kontaktuppgifter

Robert Rahmn - rektor
robert.rahmn@kristinehamn.se

0550-885 10

Suzanna Rathje Hedberg - biträdande rektor
suzanna.rathjehedberg@kristinehamn.se

0550-883 27

Carina Lindberg - skoladministratör antagningskansliet
carina.lindberg@kristinehamn.se

0550-874 66

Anna Hollsten - studie- och yrkesvägledare
anna.hollsten@kristinehamn.se

0550-874 08

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".