Till innehållet

Brogårdshallen

Brogårdshallen ska anpassas för att uppfylla de behov som fritidsverksamheten har uttryckt. De åtgärder som planeras är att flytta sekretariatet till läktarsidan, ersätta de förråd som idag finns där sekretariatet planeras och byta räcket till läktaren till ett mer siktvänligt. Vi planerar också att anpassa befintligt café/kiosk för en bättre funktionalitet.

I dagsläget pågår planering tillsammans med ramavtalsentreprenör. Projektet bedöms kunna färdigställas till sommaren 2024.


Entrén till Brogårdshallen. Foto: Kristinehamns kommun

Kontaktuppgifter

Tekniska förvaltningen
tekniska@kristinehamn.se

0550-880 00 (växeln)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".