Till innehållet

Kontaktfamiljer och kontaktpersoner

En kontaktfamilj tar emot barn eller unga i sitt hem. Barnet är oftast hos sin kontaktfamilj en eller två helger i månaden, men uppdragen ser väldigt olika ut. Ibland är det barnen som behöver stöd, ibland är det föräldrarna som behöver avlastning.

Som kontaktperson stöttar du istället ett enskilt barn, ungdom eller vuxen, som behöver stöd i olika sociala situationer.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

Barnen har olika bakgrund och intressen men behöver av olika anledningar en extrafamilj. Åldrarna varierar men vanligast är att barnen är mellan tre och tolv år när de får en kontaktfamilj. 

En kontaktfamilj kan bestå av en eller två vuxna med eller utan egna barn. Familjen ska ha en trygg och stabil livssituation, och de vuxna i familjen bör vara minst 30 år gamla.

Syftet med insatsen är framför allt att barnet ska vara med i familjens normala dagsrutiner. Ibland kan man som kontaktfamilj göra särskilda utflykter, men det finns inga krav på att man ska vara en aktivitetsfamilj.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

Uppdraget som kontaktperson innebär att man stöttar en enskild ungdom eller vuxen, med eller utan funktionsnedsättning, i behov av stöd i olika sociala situationer. Det kan till exempel vara att regelbundet träffa en ungdom som behöver en god vuxen förebild och någon att göra saker tillsammans med. Det kan också innebära att stötta en ung person som behöver bryta social isolering genom till exempel biobesök, fika på kafé, utöva någon idrott eller gå en promenad.

Vem kan bli kontaktfamilj eller en kontaktperson?

Det viktigaste är att du som kontaktperson eller ni som kontaktfamilj lever i en stabil social situation. Du eller ni behöver också ha erfarenhet av barn och unga. Det kan vara genom det egna föräldraskapet, genom det egna yrket eller annat sätt som kan anses likvärdigt. Det finns inga regler för hur familjeförhållandena eller boendet ska se ut. Man kan vara gift, sambo eller ensamstående, med eller utan egna barn. Har ni resurser i form av tid, tålamod och omtänksamt intresse, så hjälps vi åt med resten.

Ingen utbildning krävs. Du får stöd och vägledning av oss på socialförvaltningen.

Vad kostar det?

Det kostar ingenting att bli kontaktperson eller kontaktfamilj.

Får man någon ersättning?

En kontaktfamilj får en ekonomisk ersättning från kommunen som täcker de utgifter familjen har för att ha ett extra barn hos sig. Du/ni kommer också att få ett arvode enligt Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer.

Intresserad av att bli kontaktperson eller kontaktfamilj? 

Följ länken nedan och skicka in din intresseanmälan till uppdrag kontaktperson eller kontaktfamilj.

Är du kontaktperson eller kontaktfamilj och vill komma i kontakt med lönecentrum digitalt? Använd e-tjänsten nedan.

Kontakta lönecentrum här!

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

Lathund: Tidrapportering för kontaktperson och kontaktfamilj, LSS 

 

Kontaktuppgifter

Annika Lorenz - administratör Familjehemsgruppen
annika.lorenz@kristinehamn.se

0550-886 80

Jessica Bruhn - Uppdragshandläggare LSS
jessica.bruhn@kristinehamn.se

0550-874 79

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".