Till innehållet

Kontaktfamiljer och kontaktpersoner

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

Kontaktfamilj är en insats på uppdrag av socialtjänsten där en familj tar emot ett barn eller ungdom i sitt hem för kortare vistelse. Anledningen till att barnet eller ungdomen behöver en kontaktfamilj kan vara flera, men många behöver bryta isolering, utöka sitt nätverk och få en annan god vuxen förebild.

Åldrarna på barnen varierar men vanligast är att barnen är mellan tre och tolv år när de får en kontaktfamilj. 

En kontaktfamilj kan bestå av en eller två vuxna med eller utan egna barn. Familjen ska ha en trygg och stabil livssituation, och de vuxna i familjen bör vara minst 30 år gamla.

Insatsen kontaktfamilj kan exempelvis innefatta att familjen tar emot barnet en helg i månaden, men detta kan se olika ut beroende på barnets behov och kontaktfamiljens egen möjlighet.

Syftet med insatsen är att barnet inkluderas i familjen och deras normala dagsrutiner. Ibland kan man som kontaktfamilj göra särskilda utflykter, men det finns inga krav på att man ska vara en aktiv familj.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

En kontaktperson arbetar på uppdrag av socialtjänsten med att träffa ett barn eller ungdom. Anledningen till att barnet eller ungdomen behöver en kontaktperson kan vara flera, men många behöver bryta isolering och få en god vuxen förebild.

Ett uppdrag som kontaktperson kan innefatta att du träffar ett barn eller ungdom exempelvis en gång i veckan för att göra saker tillsammans såsom exempelvis biobesök, utöva någon idrott, gå på promenad eller fika. Hur uppdraget är utformat i tid eller innehåll beror på barnets behov och kontaktpersonens önskemål.

Vem kan bli kontaktfamilj eller en kontaktperson?

Det viktigaste är att du som kontaktperson eller ni som kontaktfamilj lever i en stabil social situation. Det finns inga regler för hur familjeförhållandena eller boendet ska se ut. Man kan vara gift, sambo eller ensamstående, med eller utan egna barn. Har ni resurser i form av tid, tålamod och omtänksamt intresse, så hjälps vi åt med resten.

Ingen utbildning krävs. Du får stöd och vägledning av oss på arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen.

Får man någon ersättning?

Kontaktfamilj och kontaktperson får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Omkostnadsersättningen är avsedd för de utgifter som uppstår i samband med uppdraget. Arvodet och omkostnadsersättning baseras på cirkulär SKR ersättningsdirektiv.

Intresserad av att bli kontaktperson eller kontaktfamilj? 

Följ länken nedan och skicka in din intresseanmälan till uppdrag kontaktperson eller kontaktfamilj.

Är du kontaktperson eller kontaktfamilj och vill komma i kontakt med lönecentrum digitalt? Använd e-tjänsten nedan.

Kontakta lönecentrum här!

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

Lathund: Tidrapportering för kontaktperson och kontaktfamilj, LSS 

Kontaktuppgifter

Jessica Bruhn - Uppdragshandläggare LSS
jessica.bruhn@kristinehamn.se

0550-874 79

Alexandra Rydh - Socialsekreterare, SoL
alexandra.rydh@kristinehamn.se

0550-86 831

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".