Till innehållet

Gustavsberg 3

Gustavsberg är ett centralt beläget område intill villakvarter samt i anslutning till Drevsta industriområde. Området utför en areal på 6321 kvm och är planlagt för verksamheter-, centrum- och kontorsändamål. 

Typ av verksamhet

Området är detaljplanelagt för verksamheter, centrum och kontors och tillåter en bred användning av marken. Användningsområdet möjliggör en största byggnadsarea på 1800 kvm och högsta byggnadshöjd på 10 meter.

Tidsplan

Markanvisning sker löpande.

Pris

Markpriset fastställt genom att en oberoende värdering görs av det aktuella området utifrån den byggrätt som detaljplanen medger.

Markanvisning

Kommunen tar löpande in intresseanmälan för markanvisning. Kontakta mark och exploatering via mex@kristinehamn.se för intresseanmälan.

Områdesbeskrivning

Gustavsvik 3 ligger utmed Gustavsbergsgatan i centrala Kristinehamn. Området består av villakvarter samt Gustavsbergs Herrgård som gjorts om till privatbostad samt det tidigare tillhörande annexet som numer möjliggjorts för verksamheter.

I området gäller detaljplan för Del av Gustavsberg från 2020.

Mer information

Se detaljplan i vårt planregister

Visa i karta

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".