Till innehållet

Program 2024

Program

Morgondagens Totalförsvar 2024

 

Förmiddagens gemensamma spår
– moderator Annika Nordgren Christensen

 

09.00 - 09.10

Välkomstord

 

09.10 - 09.35

Omvärldsutvecklingen – vad händer, varför och hur påverkar det oss?

Generallöjtnant Thomas Nilsson, Chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST, Försvarsmakten

 

09.40 - 10.05

Otillbörlig informationspåverkan

Magnus Hjort, GD, Myndigheten för psykologiskt försvar

 

10.10 - 10.35

Nytt försvarsbeslut – Försvarsberedningens förslag.

Tommy Åkesson, huvudsekreterare försvarsberedningen, Regeringskansliet

 

10.35 - 11.15

Paus

 

11.15 – 11.40

Civilområdets arbete med civilt försvar

Lena Rådström Baastad, Civilområdeschef för Mellersta civilområdet tillika landshövding i Örebro län, Länsstyrelsen Örebro

 

11.45 - 12.15

Natomedlemskapet och civila aktörer

Johan Hjelm, Tf verksamhetschef avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, MSB

 

12.15 - 13.15

Lunch

 

 

Natomedlemskap och försvarssamarbeten
- moderator Annika Nordgren Christensen

 

13.15 - 14.15

Sverige i Nato: Vår uppgift i värdlandsstöd.

Värdlandsstöd i allians – vad ska vi förbereda för?

Tommy Åkesson, Huvudsekreterare i Försvarsberedningen, Regeringskansliet

Johan Hjelm, Tf verksamhetschef avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, MSB

Överstelöjtnant Nils Carlsson, Västra militärregionen representeras av Chef Örebro-Värmlandsgruppen, Försvarsmakten

Lena Rådström Baastad, civilområdeschef för Mellersta civilområdet tillika landshövding i Örebro län, Länsstyrelsen Örebro

 

14.15 - 15.00

Paus

 

15.00 - 16.00

Nytt försvarsavtal med USA – vad innebär det för Sverige och de 17 utpekade kommunerna?

Eva Hagström Frisell, forskningsledare enheten för säkerhetspolitik, FOI

Kalle Alexandersson, planeringschef, Kristinehamns kommun

Överste Lars O Jonsson, chef Bergslagens artilleriregemente, Försvarsmakten

Anders Wennerberg, kommundirektör, Östersunds kommun

Överste Jonas Karlsson, chef Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, Försvarsmakten

 

 

Kommunikation
– moderator Patrik Oksanen

 

13.15 - 14.15

Vi ger aldrig upp - om kommunikation och försvarsvilja i allvarstid.

Magnus Hjort, GD, MPF

Christina Malm, GD, Plikt- och prövningsverket

Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör, MSB

 

14.15 - 15.00

Paus

 

15.00 - 16.00

Bland stjärntecken och kinesiska spionappar - fällor och möjligheter för totalförsvarets sociala mediekommunikation.

Generallöjtnant Thomas Nilsson, chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST, Försvarsmakten

Marinette Nyh Radebo, kommunikationschef, Plikt och prövningsverket  

Carl Heath, senior forskare och fokusledare för området digital resiliens, RISE

Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör, MSB

 

 

Logistik och försörjning 
- moderator Freddy Jönsson Hanberg

 

13.15 - 14.15

Natomedlemskap – vilka krav ställer det på Sveriges infrastruktur?

Jan Kinnander, utvecklingsdirektör, Fortifikationsverket

Major Nils Olof Nilsson, stabsofficer, Försvarsmakten 

Anita Aspegren, VD, IQ Samhällsbyggnad

Magnus Persson, VD, Skanska Sverige

Jonas Karlsson, VD, Oslo – Sthlm 2.55

Emma Johansson, ansvarig säkerhetsfrågor, Energiföretagen

 

14.15 - 15.00

Paus

 

15.00 - 16.00

Krigssjukvård - vad innebär det för Sverige och regionen? Hur arrangeras sjukvård och sjuktransport i krig? Vilka sjukhus bör vara beredskapsjukhus?

Brigadgeneral Claes Ivgren, generalläkare, Försvarsmakten

Tomas Warberg, generalsekreterare, Civilförsvarsförbundet

Jan-Olof Svärd, Överläkare Värnamo sjukhus och RO/Major stabsläkare Försvarsmakten 

Pia Näsvall, hälso-och sjukvårdsirektör, Region Norrbotten

Eva Bergqvist, säkerhet- och beredskapschef, Region Värmland

Björn Johansson, enhetschef MSB:s centrallager, MSB

Maria Carlund, utredare, Socialstyrelsen

Jon Gunnarsson Ruthman, Sjuksköterska och humanitär fältarbetare med internationella erfarenheter från konflikter och epidemier med Läkare Utan Gränser och tidigare nationell rådgivare för sjukvård i konflikt och krisberedskap för Svenska Röda Korset

 

 

Eftermiddagens gemensamma spår 
- moderator Annika Nordgren Christensen 

16.15 - 16.30

 

Nytt försvarsbeslut - regeringens ambitioner med försvaret av Sverige och Nato

Pål Jonson, Sveriges försvarsminister (distans)

 

Gemensamt avslut

16.30

Avlsutande ord, mingel och tilltugg

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".