Till innehållet

Ditt ansvar som fastighetsägare

Det är mycket att stå i på den egna tomten och fastigheten. Då är det lätt att glömma att det finns några meter till som behöver tas om hand.

Du som fastighetsägare ansvarar för trafiksäkerheten runt din tomt. Det betyder att gångbanor, trottoarer och trappor utanför din tomtgräns ska skötas så att risken för olycksfall begränsas. Finns det ingen gångbana eller trottoar ansvarar du istället för cirka en meter av gatan utanför tomtgränsen.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Det är obligatoriskt för dig som äger en byggnad att göra en ventilationskontroll innan du använder ventilationssystemet för första gången. Det gäller också vid större ombyggnationer. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Säsongstips till fastighetsägare

Ta bort sand

På våren ska du sopa och ta bort smuts och sand på gångbanor och trottoarer utanför din fastighet. Som fastighetsägare ska du hålla gångbanor och trottoarer rena och snygga utanför din fastighet. Detta innebär att du ska hålla efter ogräs och plocka upp skräp så att gångbanan ser prydlig ut.

Håll rent och snyggt

Som fastighetsägare ska du hålla gångbanor och trottoarer rena och snygga utanför din fastighet. Det innebär att du ska hålla efter ogräs och plocka upp skräp så att gångbanan ser prydlig ut.

Ta hand om din kompost

Om du komposterar matavfall ska behållaren vara sluten, skadedjurssäker och isolerad så att den fungerar även på vintern. Sköt om den väl så slipper du lukt, flugor och råttor. 

Håll avfallskärl rena och tillgängliga

Spola ur avfallskärlet regelbundet och se till att locket stängs ordentligt. Kärlet ska stå med handtaget utåt och vara lätt att komma åt för den som hämtar dina sopor. Koppla bort eventuell kedja inför tömningsdag.

Låt inte fåglar bygga bo

Måsar, duvor och kråkfåglar stör och skräpar ner. Ta därför bort fågelbona på våren innan häckningsperioden eller sätt upp nät så att de inte kan bygga bon. Om det skulle vara så att de ändå hinner bygga sina bon och till och med lägga ägg, ta bort äggen innan de kläcks. 

Läs mer om störande fåglar.

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller parkeringsplatsen

Det är inte bra för miljön att tvätta bilen direkt på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatser. Det smutsiga vattnet, som innehåller bland annat olja, kemikalier och tungmetaller, rinner ner i marken eller dagvattenbrunnar. Därifrån riskerar vattnet att gå ut i diken och vattendrag.

Tvätta istället bilen i en automatisk fordonstvätt eller en "gör-det-själv-hall".

Rensa ogräs

På sommaren ska du rensa ogräs på gångbanor, trottoarer och trappor utanför din fastighet.

Håll rent och snyggt

Som fastighetsägare ska du hålla gångbanor och trottoarer rena och snygga utanför din fastighet. Detta innebär att du ska plocka upp skräp så att gångbanan ser prydlig ut. 

Ta hand om din kompost

Om du komposterar matavfall ska behållaren vara sluten, skadedjurssäker och isolerad så att den fungerar även på vintern. Sköt om den väl så slipper du lukt, flugor och råttor.

Håll avfallskärl rena och tillgängliga

Spola ur avfallskärlet regelbundet och se till att locket stängs ordentligt. Kärlet ska stå med handtaget utåt och vara lätt att komma åt för den som hämtar dina sopor. Koppla bort eventuell kedja inför tömningsdag.

Klipp häcken

Klipp din häck så att den inte skymmer sikten. Även dina träd, buskar och häckar som växer nära tomtgränsen kan bli ett hinder för trafiken och säkerheten.

Läs mer om ansvaret för att klippa häckar och träd

Tänk på var du tvättar bilen

Det är inte bra för miljön att tvätta bilen direkt på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatser. Det smutsiga vattnet, som innehåller bland annat olja, kemikalier och tungmetaller, rinner ner i marken eller dagvattenbrunnar. Därifrån riskerar vattnet att gå ut i diken och vattendrag.

Tvätta istället bilen i en automatisk fordonstvätt eller en "gör-det-själv-hall".

Plocka upp fallfrukt

För att förhindra att rådjur söker sig till din trädgård är det bra att plocka upp fallfrukt dagligen från tomten.

Kratta upp löven

På hösten ska du kratta upp löv på gångbanor och trottoarer utanför din fastighet. Du måste själv ta hand om löven. Det är inte tillåtet att lämna trädgårdsavfall utanför den egna tomten.

Håll gatubrunnen fri

Ta bort löv och grenar som kan täppa till gatubrunnen så att regnvatten kan rinna ner.

Håll rent och snyggt

Som fastighetsägare ska du hålla gångbanor och trottoarer rena och snygga utanför din fastighet. Detta innebär att du ska hålla efter ogräs och locka upp skräp så att gångbanan ser prydlig ut. 

Ta hand om din kompost

Om du komposterar matavfall ska behållaren vara sluten, skadedjurssäker och isolerad så att den fungerar även på vintern. Sköt om den väl så slipper du lukt, flugor och råttor.

Håll avfallskärl rena och tillgängliga

Spola ur avfallskärlet regelbundet och se till att locket stängs ordentligt. Kärlet ska stå med handtaget utåt och vara lätt att komma åt för den som hämtar dina sopor. Koppla bort eventuell kedja inför tömningsdag.

Skotta, sanda eller grusa

På vintern ska du skotta, sanda eller grusa på gångbanor och trottoarer utanför din fastighet.

Läs mer om städning och snöröjning

Håll rent och snyggt

Som fastighetsägare ska du hålla gångbanor och trottoarer rena och snygga utanför din fastighet. Detta innebär att du ska hålla efter ogräs och locka upp skräp så att gångbanan ser prydlig ut.

Ta hand om din kompost

Om du komposterar matavfall ska behållaren vara sluten, skadedjurssäker och isolerad så att den fungerar även på vintern. Sköt om den väl så slipper du lukt, flugor och råttor.

Håll avfallskärl rena och tillgängliga

Spola ur avfallskärlet regelbundet och se till att locket stängs ordentligt. Kärlet ska stå med handtaget utåt och vara lätt att komma åt. Skotta runt om dina sopkärl och sopa av locket så att de är fria från snö. Sanda även runt sopkärlen så underlättar du arbetet för de som hämtar soporna och koppla bort eventuell kedja inför tömningsdag. 

Undvik att köra på tomgång

I Kristinehamn får du bara köra på tomgång i max en minut. Använd motorvärmare för att undvika immiga rutor och skona miljön.

Det finns vissa undantag som du kan läsa mer om i våra lokala föreskrifter för att skydda människors fysiska hälsa och miljö.

Håll tak och hängrännor fria från snö och is

Röj bort snömassor och istappar från taket så att det inte faller ner på dem som passerar intill din fastighet.

Lägg inte fågelmat på marken

Använd fågelbord eller fröautomater så undviker du att locka dit måsar, duvor, kråkfåglar och råttor. Städa ofta under fågelbordet.

Läs mer om störande fåglar.

Håll gatubrunnen fri

Tänk på att ta bort snö och is från gatubrunnen så att smältvattnet kan rinna undan.

Kontaktuppgifter

Tekniska förvaltningen
tekniska@kristinehamn.se

0550-880 00 (växeln)

Miljö- och hälsoskydd - miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
miljo@kristinehamn.se

0550-880 00

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".