Till innehållet

Cykla i Kristinehamn

Att ersätta korta bilresor med cykeln är ett bra sätt bidra till en bättre miljö samtidigt som du kan förbättra din hälsa.

I Kristinehamn vill vi öka möjligheterna för ett hållbart resande och underlätta för dig att välja cykeln som färdmedel. Kommunfullmäktige i Kristinehamn har antagit en trafikplan som beskriver hur detta arbete ska gå till. Ett led i arbetet är att bygga ut cykelnätet och skapa säkrare gång- och cykelvägar.

Ladda ner trafikplanen

Cykelvägar, pumpar, hjälm och quiz

Vid Kristinehamns resecentrum finns ett cykelgarage för dig som vill låsa in din cykel. Det kostar 5 kronor per dörröppning, och du kan betala med ditt bankkort på plats. Du har också möjlighet att teckna ett avtal om månadshyra för 100 kronor. Kontakta tekniska förvaltningen via växeln 0550-880 00.

Här kan du ladda ner dokument kopplade till cykelgaraget. 

Allmänna villkor för låst cykelgarage vid resecentrum i Kristinehamn

Avgiftsinformation

Kristinehamns kommun ansvarar för drift och underhåll av cykelgaraget, samt omhändertagande av kvarlämnade cyklar.

På Södra Torget finns en cykelpump där du snabbt och enkelt kan pumpa din cykel gratis.

Om cykelpumpen av någon anledning inte fungerar får du gärna anmäla det via vår felanmälan

Att ersätta korta bilresor med cykeln är ett bra sätt bidra till en bättre miljö samtidigt som du kan förbättra din hälsa.

Öppna karta över cykelvägar i Kristinehamn

I Kristinehamn vill vi öka möjligheterna för ett hållbart resande och underlätta för dig att välja cykeln som färdmedel. Kommunfullmäktige i Kristinehamn har antagit en trafikplan som beskriver hur detta arbete ska gå till. Ett led i arbetet är att bygga ut cykelnätet och skapa säkrare gång- och cykelvägar.

Om du har en cykel som du inte vill ha längre kan du lämna den till återbruk på återvinningscentralen Strandmossen. Cykeln skänker vi sedan vidare till Österviks rehab som är en arbetsrehabilitering i praktiskt arbete.

Kontaktuppgifter

Offentlig miljö
offentligmiljo@kristinehamn.se

0550-880 00

Monica Söderlund - trafikhandläggare
monica.soderlund@kristinehamn.se

0550-858 65

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".