Till innehållet

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde är bland annat bygglovsärenden, miljö- och hälsoskyddsfrågor samt livsmedelskontroll. Nämnden är också ansvarig för kommunens kart-, mät- och GIS-verksamhet. 

Tider och representanter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder dessa dagar under 2021. Tiden är klockan 14.

 • 20 januari
 • 24 februari
 • 24 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningen arbetar med handläggning och tillsyn inom bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen. Vi består av tre avdelningar: miljö- och hälsoskydd, bygg och kart, mät och GIS.

Vi hjälper till med bland annat ansökningar och anmälningar som rör till exempel husbygge eller anläggning av ett avloppssystem. Planerad tillsyn, hantering av olika typer av klagomålsärenden är andra ansvarsområden inom förvaltningen. Vi arbetar även med geografiska informationssystem där vi tar fram grundkartor, utstakning av fastighetsgränser med mera.

Förvaltningschef

Förvaltningschef på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen är Marielle Nilsson.

Kontaktuppgifter

- Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@kristinehamn.se

0550-882 15

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".