Till innehållet

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde är bland annat bygglovsärenden, miljö- och hälsoskyddsfrågor samt livsmedelskontroll. Nämnden är också ansvarig för kommunens kart-, mät- och GIS-verksamhet. 

Tider och representanter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder följande dagar under 2024. Samtliga sammanträden startar klockan 13.15.

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 20 mars
 • 17 april
 • 22 maj
 • 12 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 27 november
 • 11 december

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningen arbetar med handläggning och tillsyn inom bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen. Vi består av tre avdelningar: miljö- och hälsoskydd, bygg och geodata.

Vi hjälper till med bland annat ansökningar och anmälningar som rör till exempel husbygge eller anläggning av ett avloppssystem. Planerad tillsyn, hantering av olika typer av klagomålsärenden är andra ansvarsområden inom förvaltningen. Vi arbetar även med geografiska informationssystem där vi tar fram grundkartor, utstakning av fastighetsgränser med mera.

Förvaltningschef

Tillförordnad förvaltningschef på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen är Maria Lobell

Kontaktuppgifter

Linda Bååth - bygg- och nämndkoordinator
mbn@kristinehamn.se

0550-885 47

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".