Till innehållet

Rekryteringsprocessen

Rekryteringsprocessen kan se olika ut beroende på vad det är för tjänst. Här kan du läsa mer om de olika stegen och hur de går till. Om du har frågor eller funderingar kan du kontakta rekryterande chef för att få mer information.

När du har skickat in din ansökan i rekryteringsverktyget får du ett automatiskt bekräftelsemejl på att vi har tagit emot din ansökan. Det är bra att spara annonsen eller kontaktuppgifterna i den ifall du har frågor eller funderingar.

Urvalsprocessen under en rekrytering kan se olika ut. Urvalet kan vara parallellt under ansökningstiden, men vanligast är att urvalet påbörjas när ansökningstiden har gått ut. Under urvalet går vi igenom vilka kandidater som matchar tjänstens kravprofil och bjuder in de kandidater som matchar bäst på intervju.
Vi strävar efter att ge återkoppling så snart urvalet är genomfört.

Du kallas till intervju via mejl eller telefon och du får då praktiskt information om var och när intervjun kommer hållas. När du får återkoppling beror på när alla intervjuer är färdiga.

Intervjuerna är strukturerade för att säkerställa att alla kandidater får samma frågor och därmed samma chans att visa sina kompetenser. Frågorna som ställs är kompetensbaserade, vilket innebär att vi ställer frågor om dina tidigare erfarenheter från arbetslivet.

Efter intervjun begär vi in referenser på de kandidater som vi vill gå vidare med. Vi använder oss av ett digitalt referenstagningssystem som innebär att du får ett mejl där vi ber dig att själv fylla i uppgifter till dina referenter.

Mejl/sms går då ut till dina referenter som identifierar sig och svarar på frågorna i det digitala formuläret. Antal referenter som vi begär in kan skilja sig beroende på vilket tjänst du sökt, men vi begär alltid in minst 2 referenser.

Det är viktigt att tänka på att minst en av referenterna (helst båda om möjligt) är en tidigare chef samt att referenserna inte ligger för långt tillbaka i tid. Beroende på vad det är för tjänst kan det även vara aktuellt med ett färdighet- eller personlighetstest, detta får du information om vid intervjun.

Beroende på vad det är för tjänst kan det även vara aktuellt med arbetsprover och/eller arbetspsykologista rekryteringstest.

När urval, intervjuer och referenstagning är gjorda gör vi en samlad bedömning och erbjuder tjänsten till den som vi bedömer är bäst lämpad. Om du har varit på intervju så försöker vi att ge återkopplingen via telefon oavsett om det är du som fått jobbet eller inte.

Då vi ofta har många sökande på vissa tjänster så har vi dessvärre inte möjlighet att ge en personlig återkoppling till alla som sökt. Har man inte blivit kallad på intervju så görs återkopplingen i regel via mejl.

Vi använder rekryteringsverktyget Visma recruit för att möjliggöra en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. Rekryteringsverktyget gör att vi kan ha en effektiv kommunikation med dig som söker en tjänst i kommunen. När du registrerar din ansökan i Visma recruit får och behandlar vi dina personuppgifter under rekryteringsprocessen. Vi ber dig vänligen att inte ange referenser i ditt personliga brev utan lämna referenser vid efterfrågan under eventuell intervju.

Visma recruit är en molntjänst som utvecklats av Visma. Det innebär att Vismas support, tekniker och deras underleverantörer har tillgång till dina personuppgifter. Underleverantörer omfattas av databehandlingsavtal för att säkerställa integritet enligt dataskyddsförordningen.

Kristinehamns kommun är registeransvarig för behandling av dina personuppgifter. Om du har ett Visma recruit-konto kan du via redigera profil radera, ladda upp och redigera den information som du har angett. Om du inte har ett Visma recruit-konto kan du kontakta rekrytering@kristinehamn.se för att korrigera dina personuppgifter.

Lämnade personuppgifter kommer att vara tillgängliga för HR-funktionen och personer involverade i rekryteringen. Din ansökan gallras 24 månader efter avslutad rekrytering. Eventuella tester som genomförs under rekryteringen gallras 24 månader efter avslutad rekrytering om du inte har fått en anställning. Om du får en anställning i kommunen sparas din ansökan och eventuellt test i din personakt.

När du söker en tjänst inom kommunen blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att din ansökan kan begäras ut. Om du har skyddade personuppgifter rekommenderar vi att du skickar in din ansökan på annat sätt, exempelvis via Skatteverkets postförmedling. Har du frågor eller funderingar kan du kontakta oss via mejl rekrytering@kristinehamn.se eller genom kommunens växel 0550-880 00.

Kontaktuppgifter

HR-avdelningen
HR@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".