Till innehållet

Tekniska nämnden i korthet – maj 2024

Här kommer en kort sammanfattning av Tekniska nämndens senaste sammanträde, den 15 maj 2024.

Granskning av detaljplan Del av Kvarnbyn 1:6

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har tagit fram förslag till ny
detaljplan för området benämnt del av Kvarnbyn 1:6. Planen syftar till att
pröva möjligheten att etablera restaurang inom området.

Beslut:

Tekniska nämnden beslutade att anta tekniska förvaltningens granskningsyttrande
som sitt eget.

Utveckling av stationsområde Konsterud

Tillsammans med Närsam har Tekniska förvaltningen gjort en översyn av dressinuthyrningen i Konsterud och vilken arbetsinsats som krävs för att hålla i gång uthyrning av dressiner under sommarsäsongen. Resultatet visar att den mängd arbete som krävs inte motsvarar hur mycket dressinerna används och hur mycket intäkter det ger.

Beslut:

Tekniska nämnden beslutade att lägga dressinuthyrningen i Konsterud vilande under 2024 för att utreda framtida entreprenad eller annan form av drift. Skötseln av banan kommer fortlöpa och stationsområdet kommer att fungera som rastplats. Invånare och besökare hänvisas till startstationerna i Gullspång och Degerfors och kan passera genom Kristinehamn som vanligt, men det kommer inte gå att hyra dressin i Kristinehamn under sommarsäsongen 2024.

Övrig information

Andra ärenden som avhandlades under tekniska nämndens sammanträde var bland annat samråd av vattentjänstplan och tekniska nämndens renhållningsanvisningar. Vill du ta del av protokoll och samtliga handlingar i sin helhet hittar du dem här.