Till innehållet

Underhåll av gator och vägar

I Kristinehamns kommun är det tekniska förvaltningen (gatu-, park- och fritidsavdelningen) som är väghållare och har ansvaret för de kommunala gatorna. På allmänna vägar är det Trafikverket som är väghållare och när det gäller enskilda vägar är det vägföreningar, samfälligheter och privatpersoner som har ansvaret.

Kommunen ska hålla de kommunala gatorna i ett tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och andra åtgärder. Underhållet omfattar bland annat av beläggningsarbeten, hyvling, sopning och vinterväghållning.

Felanmälan

Om du uppmärksammat en specifik gata som är dålig så kan du anmäla det direkt i vår felanmälan. Då kommer din anmälan direkt till ansvarig förvaltning. Då får du ett ärendenummer som gör att du kan följa var i processen din felanmälan befinner sig.

Kommunens ansvar för snöröjning och sopning

Här kan du läsa mer om snöröjning och städning av gator, torg och parker.

Vanliga frågor och svar

Det blir hål på grund av väderförhållanden. När det tinar och fryser om vartannat så uppstår det hål. Regnar det så löser gruset upp sig och när det är trafik på grusvägarna så blir hålen värre.  

För att hyvla vägarna behöver det vara rätt väderförhållanden. Om det är för mycket regn eller snö när vi hyvlar skulle det helt enkelt bli en sörja av gruset, och det finns inga garantier för att gruset hinner sätta sig innan nästa gång det snöar eller regnar. Vägbanan behöver vara lagom fuktig då den hyvlas. Om vägen är för torr när den hyvlas riskerar slitlagerytan att bli dåligt sammansatt och gruset binds inte vilket leder till större mängder löst grus.

Anledningen till att det dröjer innan skador i gator och vägar färdigställs är för att marken måste sätta sig innan vi kan reparera vägen. Vanligtvis lagas vägar med grus som sedan behöver ligga i minst ett år innan beläggning kan göras. Annars riskerar asfalten att spricka.

 

Vi jobbar med att lägga i nytt grus i befintliga hål, men vi är beroende av vädret. Kommer det regn efter att vi lagt i nytt grus så finns risken att hålen kommer fram igen. Vägbanan ska vara fuktig när den grusas, eftersom nytt material då lättare kan blandas in i det befintliga slitlagret.

Potthål uppstår vanligtvis på grund av sättningar i marken, regn eller sprickbildningar i vägen. Vi reparerar hålen så snart vi får kännedom om dem. Har du upptäckt ett hål i marken? Skicka in en felanmälan för att vi ska bli medveten om de åtgärder som behöver göras.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".