Till innehållet

Inskolning

Under inskolningstiden får ditt barn lära känna sin nya förskola, sina nya kompisar och pedagogerna som finns där. Du som förälder finns oftast med under delar av inskolningstiden, vilken anpassas efter varje barn och kan ta olika lång tid.

Generellt pågår inskolningen under ungefär två veckor. De veckorna ska vara medräknade i tiden när du ansöker om att ditt barn behöver plats inom barnomsorgen. Behöver du till exempel ha barnet på förskola från den 1 september, så behöver du alltså söka plats från ungefär den 15 augusti.

Vill du veta mer?

Om du har frågor om inskolningen för ditt barn, fråga då om hur man brukar lägga upp inskolningstiden på den förskola du är intresserad av eller där du fått plats.

Kontaktuppgifter till förskolor

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".