Till innehållet

Kommunstyrelsen i korthet - december 2023

Kommunstyrelsen vidtar steg för att införa intraprenad som driftsform inom kommunens olika verksamheter. Egenavgiften för friskvårdsbidraget tas bort för kommunanställda. Och ett nytt samverkansavtal för lokalpolisområde Kristinehamn och Kristinehamns kommun har klubbats.

Intraprenad - alternativ driftsform i Kristinehamns kommun

Snart kommer det vara möjligt med intraprenad som driftsform inom kommunens olika verksamheter. Ett första steg i införandet av personalintraprenad är att revidera kommunens konkurrensprogram (policy för alternativa driftsformer) som i sin nuvarande form saknar intraprenad som alternativ. Processen att uppdatera konkurrensprogrammet och informera om möjligheterna med intraprenad ska ske parallellt. Arbetet ska också omfatta kommunens samtliga förvaltningar. Några exempel på områden som kan lämpa sig för denna typ av driftsform är äldreomsorg och förskoleverksamhet.

– Det känns bra att vi är på gång och att det snart kommer gå att erbjuda intraprenad som en möjlighet till våra medarbetare. Vi ser fram emot att ha ett regelverk på plats, så att alla vet förutsättningarna och att vi kan göra detta på ett bra och genomarbetat sätt. Ett uppdaterat konkurrensprogram är en förutsättning för detta, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Nilsson (S).

Intraprenad är en alternativ driftsform som innebär att en enhet kan drivas av medarbetarna. Förutsättningarna är liknande för kommunens egna enheter men ger utrymme till mer inflytande och delaktighet för medarbetarna och därmed ett ökat engagemang för verksamheten. Intraprenad som driftsform kräver ett beslut i kommunfullmäktige där policy och riktlinjer fastställs. Initiativ till att driva en verksamhet i intraprenadsform ska komma från medarbetarna i verksamheten och ansökan beslutas av berörd nämnd.

Egenavgift till friskvårdsbidraget slopas

Egenavgiften för friskvårdsbidraget tas bort. Det beslutade kommunstyrelsens på sammanträdet den 4 december. Ändringen gäller från och med 1 januari 2024.

Ett borttagande av egeninsatsen kommer underlätta nyttjandet av friskvårdsbidraget för kommunens medarbetare. Syftet med förändringen är att uppmuntra fler till fysisk aktivitet och därmed skapa större möjligheter till en hälsosam livsstil. Ett ökat nyttjande av friskvårdsbidraget leder i sin tur till en hälsosam och positiv effekt för våra medarbetare och stärker kommunens arbetsgivarvarumärke.

Nytt samverkansavtal för lokalpolisområde Kristinehamn och Kristinehamns kommun

Kommunstyrelsen klubbade igenom ett nytt samverkansavtal mellan lokalpolisområde Kristinehamn och Kristinehamns kommun. Avtalet har tagits fram i samverkan med kommunpolisen samt säkerhetssamordnare i Kristinehamn, Storfors och Filipstads kommuner. Samverkan blir därmed ett fyrpartsavtal och styr i huvudsak vilken typ av samarbete som ska finnas mellan de berörda kommunerna och polisen. Avtalet bottnar i den nya lagen om kommunens brottsförebyggande arbete.

Övrig information

Andra ärenden som avhandlades under kommunstyrelsen sista sammanträde för året var bland annat reviderad biblioteksplan, samverkansavtal med Friskvården i Värmland, kameraövervakning och nya taxor inom flera av kommunens verksamheter.

Vill du veta mer? Här hittar du protokollet från kommunstyrelsen.

Under mötet meddelade också ekonomichef Annette Borneland att hon slutar i Kristinehamns kommun och går vidare till ett nytt uppdrag i Forshaga kommun.