Till innehållet

Södra Sörkastet

planbild södra sörkastet.jpg

Snart släpper vi tomter i ett nytt bostadsområde i vår vackra skärgård. Här har du både naturen och en fantastisk vänervy som nära grannar.

Södra Sörkastet ligger söder om Beckasinvägen endast 6 km från Kristinehamns centrum. Ett stenkast från området hittar du gemytliga badplatser, bryggområden, restauranger, cafeér, strövområden mm. Södra Sörkastet är ytterligare ett steg i kommunens pågående utveckling av nya bostadsområden längs med Tranvägen i Östra Vålösundet.

Området är idag helt obebyggt och som första steg kommer kommunen bygga ut infrastrukturen i området genom att anlägga gator samt vatten- och avloppsledningar. När utbyggnaden är klar kommer tomterna att släppas för försäljning. Preliminärt sker tomtsläppet i början av 2025, men redan nu kan du anmäla ditt intresse!

Södra sörkastet kommer bestå av 24 villatomter samt ett rad-, par- eller kedjehusområde med ca 20 bostäder. Villatomternas storlek är minst 1200 kvm och har generös byggrätt, 20% av fastighetsarean får bebyggas med en friliggande villa och komplementbyggnader i ett eller två plan.

Pris för småhustomter: Variation beroende på tomtens storlek och läge, mellan 750.000 – 1.000 000 kronor. Anslutningsavgifter för V/A och el tillkommer.

Pris för rad-, par- och kedjehustomt: Marknadsmässigt pris per BTA.

Mer information om tomterna uppdateras löpande, nedan kan du läsa gällande planhandlingar

Intresserad av en tomt?

Anmäl ditt intresse genom e-tjänsten nedan, då kommer du bli informerad om när och hur försäljningen kommer går till. 

Småhustomter - intresseanmälan

Intresserad av markanvisning?

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre. Kommunen ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under vissa villkor förhandla om överlåtelse av ett kommunalägt markområde för byggnation.

Anmäl intresse genom e-tjänsten nedan, när nya markanvisningar bli aktuella blir du kontaktad och får mer information. Intresseanmälan ska innehålla uppgifter om byggherrens/bolagets namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter samt gärna en beskrivning av tänkt byggnation och ändamål.

Gå till Markanvisning - intresseanmälan

 

Kontaktuppgifter

Mark- och exploatering
mex@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".