Till innehållet

Miljööverenskommelser

Kristinehamns kommun har miljööverenskommelser på fyra områden med Länsstyrelsen Värmland under åren 2022-2025. Det är så vi jobbar med det regionala åtgärdsprogrammet för miljömål som du kan läsa mer om på Länsstyrelsen Värmlands hemsida.

De fyra områden vi jobbar med är:

  • Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon
  • Fysisk planering för förnybar energi
  • Pollinering
  • Kommunal vattenplanering

Mer information kommer om hur vi jobbar på områdena.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".