Till innehållet

Särskilt boende

I Kristinehamn finns idag åtta särskilda boenden och ett korttidsboende.

Vad är särskilt boende?

Att flytta till ett äldreboende, eller ett särskilt boende som det också kallas, innebär att du får bo i ett boende som är anpassat efter dina behov. Du bor i en egen lägenhet och vi ger dig omvårdnad i ditt hem. Skillnaden mot en vanlig hyreslägenhet är att det här finns gemensamma lokaler som du delar med dina grannar - så som ett vardagsrum och en matsal. En annan skillnad är att det finns omvårdnadspersonal på plats. Det särskilda boendets mål är att tillgodose dina behov av omvårdnad, omsorg och rehabilitering så att din vardag fungerar bra.

Här kan du läsa mer om hur det är att bo på ett särskilt boende i Kristinehamns kommun.

Vad kostar det?

Du får betala för hyra, mat och omvårdnad. Vill du veta mer om avgifterna är du välkommen att kontakta kommunens avgiftshandläggare. Du når oss via kommunens växel på telefonnummer 0550-880 00.

Hur får jag plats på särskilt boende?

Plats på särskilt boende är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Det innebär att man ansöker om insatsen hos kommunen. Kommunens biståndshandläggare utreder om särskilt boende behövs eller inte.

Här kan du läsa mer om ansökan om insatser, så som särskilt boende.

Särskilda boenden i Kristinehamns kommun

Adress: Nya Kyrkogatan 16, 681 31 Kristinehamn

Här finns 33 lägenheter. Boendet har fyra avdelningar fördelade på två särskilda boendevåningar. Fyra lägenheter är något större och därför lämpliga för till exempel makar eller sammanboende.
Chef på Kolgården är Sandra Englund. Du når Sandra på telefonnummer 0550-886 17 eller mejl.

Telefonnummer till de olika avdelningarna:

 • Avdelning 1: 0550-868 94
 • Avdelning 2: 0550-868 95
 • Avdelning 3: 0550-868 96
 • Avdelning 4: 0550-868 97

Adress: Magister Lööfs väg 6, 681 35 Kristinehamn

Här finns 32 lägenheter.

Chef på Regnbågen är Christina Salminen Hofsten. Du når Christina på telefonnummer 0550-858 21 eller mejl.

Du når Regnbågens särskilda boende på:

 • Avdelning plan 1, höger: 0550-868 81
 • Avdelning plan 1, vänster: 0550-868 82
 • Avdelning plan 2, höger: 0550-880 58
 • Avdelning plan 2, vänster: 0550-880 33

Adress: Skottesvägen 1, 681 96 Kristinehamn

Här finns 10 lägenheter.

Chef på Rudskoga servicehem är Madelene Friberg. Du når Madelen på telefonnummer 0550-858 35 eller mejl.

Du når Rudskoga servicehem på telefonnummer 0550-883 90.

Adress: Nyhamnsvägen 3, 681 54 Kristinehamn.

Sannagården är ett särskilt boende med 80 lägenheter fördelade på två plan.

Chefer på Sannagården är:

 • Ann-Catrine Rang, som du når på telefonnummer 0550-858-92 under tiden 7-16 mån-fre eller mejl.
 • Maria Wedberg, som du når på telefonnummer 0550-858 25 under tiden 7-16 mån-fre eller mejl.

Telefonnummer till de olika avdelningarna:

 • Höger 1A: 0550-886 58
 • Höger 1B: 0550-886 59
 • Vänster 1A: 0550-886 60
 • Vänster 1B: 0550-886 61
 • Höger 2A: 0550-886 62
 • Höger 2B: 0550-886 63
 • Vänster 2A: 0550-886 11
 • Vänster 2B: 0550-886 12

Adress: Rothuggsgatan 5-7, 680 71 Björneborg

Här finns 20 lägenheter. Boendet har två särskilda boendeavdelningar belägna i två hus. 

Chef på Skogshyddan är Helena Bergström. Du når Helena på telefonnummer 0550-858 22 eller mejl (tryck på namnet).

Telefonnummer till de olika avdelningarna:

 • Skogshyddan 1: 0550–886 72
 • Skogshyddan 2: 0550–886 73

Adress: Västerlånggatan 14, Kristinehamn.

Här finns totalt 60 lägenheter i tre plan.

Enhetscheferna på på Tapiren är Anna Jansson och Helena Nielsen. Du når Anna på telefonnummer 0550-880 05 och Helena på 0550-880 13 eller via mejl (tryck på namnet till den enhetschef du vill mejla).

Telefonnummer till de olika avdelningarna:

 • Våning 1A: 0550-881 16
 • Våning 1B: 0550-885 04
 • Våning 2A: 0550-880 93
 • Våning 2B: 0550-885 09
 • Våning 3A: 0550-882 92
 • Våning 3B: 0550-885 11


Du når sjuksköterska på telefonnummer 0550-883 16.

Adress: Mariendalsvägen 3, 681 95 Kristinehamn.

Här finns 26 lägenheter fördelade på två avdelningar.

Chef på Ölmegården är Catrin Klintenstedt. Du når Catrin på telefonnummer 0550-858 12 eller mejl.

Ölmegården har telefonnummer 0550–885 05.

Adress: Sandåsgatan 1, 681 60 Kristinehamn

Här finns 10 lägenheter. Boendet är beläget i Bäckhammar.

Chef på Öståsgården är Madelene Friberg. Du når Madelene på telefonnummer 0550-858 35 eller mejl.

Öståsgården har telefonnummer 0550-858 41.

Matsedlar för Uranus

Vi har flyttat matsedlarna för maten i äldreomsorgen för att de ska bli mer lättillgängliga på hemsidan.

Framöver hittar du dem på: 

Stöd och omsorg -  Mat på särskilt boende.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".