Till innehållet

Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv och har alla kommunens grundskolor och gymnasieskolor som sitt arbetsområde. De arbetar på uppdrag av respektive elevhälsoteam och rektor. I arbetet ingår bland annat att:

  • bistå med psykologisk kunskap i organisationsutveckling och kvalitetsarbete
  • erbjuda konsultation och handledning till skolpersonal – regelbundet, i utredningssyfte eller som krisintervention
  • bidra med den psykologiska kompetensen vid elevhälsoteam
  • utreda enskilda elevers kognitiva och psykosociala utveckling samt deras arbetsmiljö
  • medverka i planering kring elevers skolsituation tillsammans med personal och föräldrar
  • vid skolrelaterade problem arbeta med stödjande kontakter riktade till elever och föräldrar

Kontaktuppgifter

Hannah Tjus - skolpsykolog
hannah.tjus@kristinehamn.se

0550-882 70

Maria Gybrant - skolpsykolog
maria.gybrant@kristinehamn.se

0550-874 76

Henrik Andersson - skolpsykolog
henrik.andersson@kristinehamn.se

0550-882 06

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".