Till innehållet

Kristinehamnsförslag (e-förslag)

Kristinehamnsförslag (e-förslag) kan, precis som synpunkter, gälla allt som rör kommunens verksamhet. Skillnaden är att Kristinehamnsförslag hanteras politiskt. Förslaget kommer att hanteras politiskt om det har fått fler än 50 gilla-röster.

För att rösta på ett förslag krävs ett registrerat konto, samt att du är folkbokförd i kommunen. Vi kan tyvärr inte ta emot namnlistor för registrering, på grund av kravet att man personligen måste godkänna sin röstning (GDPR).
Har du problem med att skapa ett konto kan du få hjälp med det i receptionen på kommunhuset Uroxen. 

När du lämnar eller röstar på ett Kristinehamnsförslag kommer ditt namn att finnas på listan över namnunderskrifter. Listan med namnunderskrifter är allmän handling som kan begäras ut.

Du kan både rösta för och emot ett förslag. Observera att fler ogilla-röster än gilla-röster inte per automatik innebär att frågan faller, utan röstningsresultatet ska snarare ses som en indikation på hur frågan uppfattas av allmänheten.

Synpunkter av mer vardaglig karaktär behöver du inte lämna som e-förslag, utan det gör du istället via vår synpunktshantering.

Frågor och svar

Kristinehamnsförslag kan lämnas av alla, oberoende av ålder och om du bor i kommunen eller inte. Däremot kan bara de som är folkbokförda rösta på och stödja ett förslag.

För att lämna ett förslag och rösta på ett förslag krävs ett konto, där du måste ange namn och kontaktuppgifter. Ditt namn kommer att synas på det publicerade förslaget.

Förslaget ska innehålla en titel och en tydlig beskrivning av vad du vill. Otydliga förslag skickas tillbaka till den som lämnat förslaget för förtydligande.

Inkomna förslag granskas innan de publiceras. Vi tar inte upp förslag som:

  • Kan härledas till enskilda personer, eller på något sätt är kränkande eller stötande
  • Bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på andra sätt olämpligt
  • Handlar om något som ligger utanför kommunens ansvar.
  • Handlar om myndighetsutövning mot enskild, till exempel bygglov eller bistånd.
  • Det finns formella skäl som exempelvis en pågående rättsprocess.

 

Vi tar inte heller upp förslag om någon annan har skickat ett snarlikt förslag under de senaste tolv månaderna, eller om det har fattats ett beslut i frågan under den perioden. 

Alla förslag behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen

Förslagen som skickas in granskas först av en handläggare. Normalt publiceras ditt förslag inom två veckor, men i enstaka fall kan det ta längre tid. Du får en bekräftelse per mejl när förslagit publicerats eller om det av någon anledning inte kan publiceras.

När ett Kristinehamnsförslag kommer in till kommunen, går vi igenom det för att säkerställa att det går att publicera. Exempelvis måste förslaget gälla något som kommunen (och inte någon annan aktör) ansvarar för, det får inte bryta mot någon lag och så vidare. Vi behöver också säkerställa redan från början vilken nämnd som ska hantera förslaget om det får tillräckligt många röster. Ibland kan flera personer behöva vara inblandade i de här frågorna, för att allt ska vara klart och tydligt när förslaget väl publiceras.

Förslaget ska innehålla en titel och en tydlig beskrivning av vad du vill. Otydliga förslag skickas tillbaka till den som lämnat förslaget för förtydligande.

Vi tar inte upp förslag som:

  • Kan härledas till enskilda personer, eller på något sätt är kränkande eller stötande
  • Bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på andra sätt olämpligt
  • Handlar om något som ligger utanför kommunens ansvar.
  • Handlar om myndighetsutövning mot enskild, till exempel bygglov eller bistånd.
  • Det finns formella skäl som exempelvis en pågående rättsprocess.

 

Vi tar inte heller upp förslag om någon annan har skickat ett snarlikt förslag under de senaste tolv månaderna, eller om det har fattats ett beslut i frågan under den perioden.

Alla förslag behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen

Publiceras inom två veckor

Förslagen som skickas in granskas först av en handläggare. Normalt publiceras ditt förslag inom två veckor, men i enstaka fall kan det ta längre tid. Du får en bekräftelse per mejl när förslagit publicerats eller om det av någon anledning inte kan publiceras.

För att rösta på ett förslag krävs ett registrerat konto (se ovan), samt att du är folkbokförd i kommunen. 

När du lämnar eller röstar på ett Kristinehamnsförslag kommer ditt namn att finnas på listan över namnunderskrifter. Listan med namnunderskrifter är allmän handling som kan begäras ut.

Du kan både rösta för och emot ett förslag. Observera att fler ogilla-röster än gilla-röster inte per automatik innebär att frågan faller, utan röstningsresultatet ska snarare ses som en indikation på hur frågan uppfattas av allmänheten.

Nej, gränsen för att ett förslag ska gå vidare till en politisk nämnd är 50 gilla-röster.

Ett Kristinehamnsförslag ligger uppe i 60 dagar för röstning, därefter läggs förslaget i ett offentligt arkiv.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".