Till innehållet

Försäljnings- och serviceprogrammet

Två saker genomsyrar vår utbildning - försäljning och entreprenörskap. Här får du lära dig om
detalj- och partihandel. Du lär dig om näthandel, ledarskap och företagande, om entreprenörskap,
service och kommunikation. Under din utbildning kommer du även få möjligheter att driva ett företag under ett läsår i form av ett UF-företag. Utbildningen ger möjlighet till arbete som t.ex. butikskommunikatör, butikssäljare, företagssäljare, handlare, inköpare, marknadsförare och arbete inom logistik eller kundservice.

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram, där du sammanlagt kommer att vara ute på
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) under 15 veckor. Under dessa veckor kommer du att få yrkeslivserfarenhet.

Om du läser Engelska 6, Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 2 och 3 får du behörighet till att studera på universitet och högskolor.

Försäljnings- och serviceprogrammet

Handel- och service

Ska ge fördjupade kunskaper för arbete inom detalj- och partihandel. Inriktningen kan leda till arbete inom till exempel försäljning och marknadsföring, butikskommunikation, butiksledning, inköp och logistik eller kundservice.

Kontaktuppgifter

Expedition Brogymnasiet

0550-874 16, 0550-883 78

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".