Till innehållet

Gustafsviks herrgårdspark

Låt oss väcka nytt liv i Gustafsvik. Vi letar efter den perfekta matchningen - en privat ägare om kan tillföra ny energi och de resurser som krävs för att utveckla Gustafsvik på det sätt som platsen faktiskt förtjänar. Vi vill på det här sättet ta ansvar för att Kristinehamn blir en mer attraktiv plats för både boende och de som besöker oss.

Försäljningen är öppen mellan 14 juni och 31 augusti.

Boka in dig på visning på svenskagardar.se

Inbokade visningar genomförs följande datum:

  • Onsdag 26 juni
  • Torsdag 4 juli
  • Söndag 21 juli: Den här dagen finns även chans att delta på en kostnadsfri guidad visning om platsens historia. Anmäl dig till den guidade turen
  • Söndag 4 augusti

Frågor om bygglov  

Beroende på vad du har för drömmar om platsen kan du behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan.  Kontakta gärna vår bygglovsavdelning och berätta om dina planer så kan vi guida dig genom processen redan i ett tidigt stadium. 

Du kan ringa och rådfråga bygglovsavdelningen på 0550-880 60 eller boka ett möte.  

Boka tid med bygglovshandläggare

 

Hur fungerar försäljningen?  

Herrgårdsparken kommer säljas genom att du som köpare skickar in ett anbud genom mäklaren. Sista dagen att lämna in ett anbud är 31 augusti.  

Frågor och svar

Ett enhälligt kommunfullmäktige beslutade under våren 2023 att genomföra en försäljning av delar av fastigheten Västervik 1:2, det som utgör området för Gustafsviks herrgårdspark. Bakgrunden till detta är vi på ett övergripande plan har sett över våra parkområden och de åtaganden som följer dessa. Kopplat till förvaltning och utveckling så ser vi att det är andra områden vi behöver prioritera, samtidigt som vi tror att just Gustafsviks herrgård kan vara lämpligt att övergå i privat ägo för att på så sätt få en bättre utveckling.

Den del av fastigheten Västervik 1:2 som utgörs av Gustafsviks herrgårdspark med tillhörande flyglar, växthus, långdass samt ca 2,8 ha mark där bland annat köksträdgården och den södra allén ingår. Fastighetsgränsen kommer gå i kant med den intilliggande gång- och cykelbanan, så de närliggande promenad- och gångstråken kommer vara fortsatt tillgängliga.

Efter fastighetsbildning kommer ca 2,8 ha mark ingå i försäljningen. Avgränsningen är anpassad efter ridskolans verksamhet och jordbruket som bedrivs intill herrgårdsparken.

Fastigheten som omfattar ett område om cirka 180 hektar köptes 1957 som ett strategiskt markförvärv för att möjliggöra planeringen av bland annat Kroksviks industriområde. I det köpet följde Gustafsviks herrgårdspark med, eftersom det låg på markområdet. 

Det kommer vara tydligt när vi vet vem som är köpare av området och hur denne avser använda det, det vet vi först när försäljningen är genomförd. Vi kan inte garantera att nya ägaren till fastigheten och tillhörande mark kommer göra den tillgänglig för allmänheten. Men det fortsatt kommunägda området runt om kommer vara tillgängligt precis som tidigare, kommande fastighetsgräns är anpassad för att bibehålla tillgängligheten till närliggande promenad- och cykelstråk.

Intäkterna går till att stärka ordinarie verksamhet i kommunen, och inte till något specifikt ändamål.

Gustafsvik är enligt stadsplanen (tidigare begrepp för detaljplan) planlagd som kulturreservat, detta är en gammal bestämmelse som inte har en motsvarighet i moderna detaljplaner. Planbestämmelsen för kulturreservat är inte densamma som kulturreservat enligt Miljöbalken. Bestämmelsen i stadsplanen innebär att framtida förändringar måste anpassa sig till områdets kulturhistoriska värden. Stadsplanen begränsar inte vad området får användas till, det är alltså fritt att använda området som exempelvis privatbostad eller olika typer av verksamheter.

Vi jobbar för att det blir en köpare som vill ta vidare och utveckla området.

Ja, det kan köpas av en privatperson eller ett företag (privat eller offentligt). Vi jobbar för att det blir en köpare som vill ta vidare och utveckla området.

Ridklubben kommer att vara kvar även efter att försäljningen är genomförd.

Vi har anlitat mäklarfirman Svenska Gårdar för att genomföra försäljningen.

Gå till Svenska Gårdars hemsida.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".