Till innehållet

Picassoparken

Här är Picassoskulpturen placerad och platsen är en av kommunens populäraste besöksmål som årligen lockar mängder av turister. Sommartid har turistbyrån en infopoint här med lite försäljning av souvenirer och ibland har platsen haft olika typer av evenemang, som konserter och sommarteater. Skulpturen som föreställer Jaqueline, en av Picassos kvinnor, ska gärna ses från olika håll och från södra udden vid sjömärket blir hennes profil extra tydlig.

Sommaren 2019 gjordes en pop-up-park av parkeringsytan för att se hur parken skulle kunna få en ännu tydligare parkkaraktär. Av detta har vi nu påbörjat ett projekt för att öka säkerheten i entrémiljön. En separerad gång- och cykelväg är iordninggjord vilket ökar trafiksäkerheten i kurvan. En ny bussangöring har också gjorts.

Visa parken i vår digitala karta.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".