Till innehållet

Kulturnämnden i korthet - juni 2024

Här kommer en kort sammanfattning av kulturnämndens möte 13 juni 2024.

Nämndmötet öppet för allmänheten

Nämndordförande David Andergard påminner om den stående punkten på dagordningen "Allmänhetens frågestund" som invånarna i Kristinehamn är välkomna till.

Medarbetarenkät hos kulturförvaltningen

Årets medarbetarenkät visar att de anställda på kulturförvaltningen trivs mycket bra på sina arbetsplatser.

– Det känns fint att höra. Vi har ett bra samarbete mellan politikerna och tjänstepersonerna i kulturförvaltningen, säger nämndordförande David Andergard.

Provperiod med borttagna förseningsavgifter på biblioteket

Förslaget har gått igenom alla politiska led och från och med 1 juni har Kristinehamns bibliotek på prov tagit bort förseningsavgifterna. Syftet med detta är att göra biblioteket mer tillgängligt för alla, särskilt för barnfamiljer. Detta initiativ är en del av ett större arbete som startade 2023 för att öka utlåningen av barnböcker genom fler aktiviteter och förbättrade resurser. Här kan du läsa mer om detta.

Renovering av Picassoskulpturen

Arbetet med att renovera Picassoskulpturen i Kristinehamn går framåt. Den första rapporten är klar och renoveringen kan påbörjas tidigast efter sommaren.


Vill du veta mer? Här hittar du information om kulturnämnden och protokoll.