Till innehållet

Kvarteret Sirius

Sirius 16.9.jpg

Många vill bo i centrala lägenheter med tillgång till stadens utbud. Nu vill vi förstärka en av centrumkärnans entréer med ett nytt flerbostadshus genom att omvandla det gamla Raggartorget.

I kvarteret Sirius har kommunen skrivit ett markanvisningsavtal med företaget Lillskär AB. Området får enligt detaljplanen bebyggas med flerbostadshus ev. i kombination med lokaler för centrumändamål, med en största byggnadsarea om ca 1100 m² samt fjorton meter maximal byggnadshöjd.

 

Se detaljplan i vårt planregister

Läs mer på Lillskär AB:s hemsida

Illustration: Lillskär AB

Kontaktuppgifter

Mark- och exploatering
mex@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".