Till innehållet

Nyttokort för yrkesmässiga verksamheter

Nyttokort finns för att underlätta parkering för dig som till exempel är hantverkare och arbetar vid en tillfällig arbetsplats, eller dig som arbetar med hemvård.

Kortet får bara användas i den yrkesmässiga verksamheten, inte privat.

För att du ska kunna få ett nyttokort i din verksamhet måste vissa villkor vara uppfyllda:

 • För att få nyttokort ska fordonet vara nödvändigt för det arbete du utför, det vill säga vara utrustad med till exempel verkstadsutrustning. Fordonet måste också användas i betydande omfattning.
 • Fordonet bör ha företagsnamn eller logotyp.
 • Ett nyttokort kan gälla för upp till tre olika fordon, men endast ett fordon åt gången kan använda kortet
 • Enbart originalkort är giltigt, inte kopia eller avskrift.
 • Fordonet är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation av fast eller lös egendom.
 • Fordonet är nödvändigt för transport och förvaring av tyngre verktyg eller material.
 • Fordonet används för budsändning i stor omfattning.
 • Fordonet används för transport av tyngre eller ekonomiskt värdefullt gods.
 • Fordonet ska användas för transporter till och från arbetsplatsen.
 • Fordonet får ställas upp så lång tid som behövs för arbetets utförande. 

Nyttokort kategori A kostar 1 600 kronor per år plus moms. Det är kommunfullmäktige som har beslutat om priset.

 • Hemvården, distriktssköterskor med flera med ambulerande verksamhet inom kommunen.
 • Används av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet.
 • Tillåten uppställningstid begränsas till 2 timmar.

Nyttokort kategori B kostar 300 kronor per år plus moms. Det är kommunfullmäktige som har beslutat om priset.  

Ansökan

Ansökan om nyttokort görs i vår e-tjänst.

Var gäller nyttokortet?

Nyttokortet gäller:

 • Utmed kommunens gator och parkeringar där lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud eller tidsreglering gäller. (Undantagna gator är Västerlånggatan, Assemblégatan, Södra Torgets och Norra Torgets körbana).
 • På gågata eller gångfartsområde efter kontakt med tekniska förvaltningen. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.
 • Du får stå på kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att betala avgift på Norra Torget, Raggartorget (kvarteret Sirius), Södertull (kvarteret Ursus) och vid Kolgården (Österlånggatan/Nya Kyrkogatan).
 • I övrigt gäller uppsatta vägmärken och trafikregler.

Nyttokortet gäller inte:

 • Där det är förbjudet att stanna eller inom vändplats, lastplats, taxiplats, handikapparkering och liknande.
 • Där lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud råder eller på parkeringsplats i anslutning till den egna verksamheten.
 • På Västerlånggatan, Assemblégatan, Södra Torgets och Norra Torgets körbana.

Kontaktuppgifter

Offentlig miljö
offentligmiljo@kristinehamn.se

0550-880 00

Monica Söderlund - trafikhandläggare
monica.soderlund@kristinehamn.se

0550-858 65

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".