Till innehållet

Öppna insatser vid psykisk ohälsa

Det här är öppna insatser som du själv kan kontakta direkt utan att 1först ansöka om stöd hos kommunen.

Anhörigstöd

För dig som är närstående eller anhörig till en familjemedlem eller vän som har en psykisk ohälsa finns det också stöd.

Läs mer om anhörigstöd här.

Juhlinska huset

Välkommen till en trivsam mötesplats. Här kan du fika och umgås med andra.

Läs mer om Juhlinska huset här.

Personligt ombud Värmland

För dig som behöver stöd när du har kontakt med myndigheter, regionen eller andra funktioner i samhället. Personligt ombud i Värmland är en länsövergripande verksamhet.

Läs mer om personligt ombud här.

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".