Till innehållet

Kulturnämnden i korthet - mars 2024

Här kommer en kort sammanfattning av kulturnämndens möte 14 mars 2024.

Förenings- och studieförbundsbidrag

Fördelningen av bidrag till föreningar och studieförbund bestämdes under mötet. En nyhet från tidigare år är att hanteringen av bidragen för Björneborgs Folkets hus och park samt Byggföreningen Enighet UPA hanteras av kulturnämnden istället för kommunstyrelsen.

Presentation av Projekt stärkta bibliotek

Kulturnämnden fick en presentation av Projekt stärkta bibliotek. Projektet pågick under perioden 2023-02-01–2023-12-31 och bestod av bland annat studiebesök på andra bibliotek samt omvärldsbevakning av rapporter kring barn och ungas läsning. Eftersom barn och ungas läsförmåga sjunker är det viktigt att se hur biblioteket kan vara med och vända den trenden. Ett bra exempel på vad som kommit ur projektet är bibliotekets nya rum för barn; Biblioleket.

 

Vill du veta mer? Här hittar du information om kulturnämnden och protokoll.