Till innehållet

Friggebod

friggebod 16.9.jpg

Bygglov eller anmälan behövs inte

Du behöver varken söka bygglov eller göra en anmälan för att uppföra en friggebod. En friggebod ska användas som ett komplement till bostadshuset. Exempel på användningsområden är garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus eller bastu.

Friggebod

Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara en friggebod

  • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
  • den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus.
  • den ska vara fristående (får exempelvis inte byggas ihop med bostadhuset).
  • den ska vara en komplementbyggnad.
  • den uppförs till max 15,0 kvadratmeter byggnadsarea. Om du redan har en eller flera friggebodar på din tomt får de totalt vara 15,0 kvadratmeter tillsammans.
  • taknockshöjden får vara högst 3,0 meter.
  • ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns mot granne eller närmare om grannen medger det.
  • ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns mot gata eller allmän plats.

Intill gräns mot granne

Om angränsande grannar går med på åtgärden får byggnaden uppföras närmare gräns mot annan tomt än 4,5 meter. Vår rekommendation är att alltid inhämta ett skriftligt godkännande av granne, på en aktuell ritning.

Intill allmän plats

Det är inte möjligt att bygglovsbefriat placera en friggebod närmare allmän platsmark (gata, park, natur) än 4,5 meter.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Du kan även läsa mer om friggebod på Boverkets hemsida.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".