Till innehållet

Stöd och coachning mot egen försörjning

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten i Kristinehamns kommun (AME) samordnar kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. Vi finns i första hand för dig som står en bit ifrån arbetsmarknaden och behöver stöd på vägen mot arbetsmarknaden och egen försörjning.

På AME har vi goda kontakter med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Värmland. Vi har också upparbetat samarbete med de övriga kommunerna i vårt län. Målet är att kunna erbjuda bra och meningsfulla platser för arbetsträning, sysselsättning och praktik. Vi jobbar även med vägledning till studier, jobbsökaraktiviteter och studiebesök.

För dig som behöver stöd mot egen försörjning

Är du är mellan 16 och 19 år, arbetslös och inte studerande? Då tillhör du det som kallas Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA). Det gäller även dig som har avslutat ett gymnasieprogram utan examen.

Vi kan hjälpa dig att komma igång med till exempel studier, praktik eller arbete. Det kan handla om att vi:

  • svarar på frågor som du har
  • hjälper dig med olika kontakter
  • hjälper dig att komma i gång i någon aktivitet, praktik eller studier
  • hjälpa dig med regler, ansökningar och annat runt utbildning

 

Vi kan visa dig vilka alternativ som finns för att komma ut på arbetsmarknaden eller börja studera. Gymnasiet, folkhögskola och Komvux och är tre olika vägar att skaffa sig en utbildning för arbete eller vidare studier. Vi har bra samarbete med de olika skolorna för att hitta en skolgång som passar dig.

Vill du att vi kontaktar dig?

Skicka in din kontaktförfrågan via e-tjänsten nedan så tar vi kontakt med dig!

Kommunala aktivitetsansvaret - kontaktförfrågan

Du kan även kontakta Elin Ericsson, arbetsmarknadskonsulent, på telefon 0550-874 88 eller mejl till elin.ericsson@kristinehamn.se eller Ann-Charlotte Palm, samordnare, på telefon 0550-883 46 eller mejl till ann-charlotte.palm@kristinehamn.se

Är du mellan 15–29 år varken arbetar eller studerar? Då finns Värmlands Arbetskraft 2.0 för dig. Projektet vänder sig till dig som inte har fullständiga betyg från grundskola eller gymnasiet.

I projektet utgår vi ifrån en individuell planering som görs mellan dig och projektpersonal. Genom vägledning och enskilda samtal kommer vi fram till vad nästa steg kan vara för du ska komma närmare egen försörjning.

Projektet erbjuder olika aktiviteter, som exempelvis arbetsmarknadskunskap, studiebesök hos arbetsgivare eller skola, friskvård, praktik och studiecirklar. Syftet är att röja alla hinder som finns för att du ska komma ut mot arbete eller studier, stärka känslan av sammanhang samt uppleva en ökad känsla av psykiskt välmående.

Vill du att vi kontaktar dig?

Just nu har vi sängt intaget för nya deltagare. 

Är du över 18 år och har en psykisk, fysisk och/eller social problematik som gör det svårt att få ett arbete eller studera? Behöver du samordnat stöd från flera myndigheter? Då kan Stegen vara något för dig. 

Stegen erbjuder samordnade insatser som till exempel praktik, studiebesök, olika gruppverksamheter och hälso- och friskvårdsverksamhet. Insatserna är individuellt utformade, och syftet med Stegen är ett ökat välbefinnande och egen försörjning.

Vill du veta mer?

Kontakta din handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, på kommunen eller den du brukar ha mest kontakt med inom hälso- och sjukvården. Tillsammans kan ni komma på ett studiebesök till Stegen.

Stegen i Kristinehamn är ett projekt som finansieras av samordningsförbundet Samspelet. Här kan du läsa mer om Samspelet.

Vikariat

Är du intresserad av att vikariera hos oss? Vi söker vikarier inom flera olika yrken. Rekryteringen av vikarier sköts av Bemanningscentrum som sedan kontaktar verksamheten som har ett behov av vikarie. Här kan du läsa mer och skicka in din ansökan.

 

Sommarjobb

Kristinehamns kommun erbjuder feriejobb till dig som går i årskurs 1 eller 2 på gymnasiet, eller dig som tillhör KAA (kommunala aktivitetsansvaret), och är folkbokförd i Kristinehamn. Ansökan är öppen till och med den 31 maj. Här kan du läsa mer och skicka in din ansökan.

Arbetsträning

Passagen är en av kommunens två arbetsträningsenheter och är till för dig som närmast kommer från socialtjänsten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Passagens mål är att ge dig som deltagare en meningsfull och utvecklande sysselsättning eller praktik. Tillsammans med dig vill vi stärka din ställning på arbetsmarknaden och öka möjligheterna att nå egen försörjning. Arbetsträningen hos oss kan ske under kortare och längre perioder.

Passagen arbetar nära socialtjänstens ekonomihandläggare och samarbetar också med handläggare på Arbetsförmedlingen.

Vill du veta mer?

Kontakta vår samordnare Benny Roselin på benny.roselin@kristinehamn.se eller 0550-882 35.

Östervik stadsbondgård är en arbetsmarknadsinsats som finns till för dig som står utanför arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa, eller som av annan anledning har behov av arbetsträning. Syftet med vår verksamhet är att ge dig som deltagare möjlighet att komma igång, få nya rutiner och förbereda dig för nästa steg i din personliga utveckling.

På Östervik finns en trivsam miljö bland djur där alla är välkomna. Hos oss kan man bland annat arbeta med djurskötsel, vedproduktion, cykelrenovering, kaféverksamhet, fixartjänst, snickeri och vaktmästeri. Har du viljan, har vi möjligheterna att erbjuda en arbetsträning som passar just dina förutsättningar.

Vill du veta mer?

Kontakta vår samordnare Fredrik Nilsson Lilja på fredrik.nilssonlilja@kristinehamn.se eller 0550-88065.

Kontaktuppgifter

Veronica Andersson - enhetschef för AME
veronica.andersson@kristinehamn.se

0550-883 13

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".