Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Jobb och arbetsmarknad

Arbetsmarknadsenheten i Kristinehamns kommun

Arbetsmarknadsenheten i Kristinehamns kommun (AME) samordnar kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. Vi finns i första hand för dig som står en bit ifrån arbetsmarknaden och behöver stöd på vägen mot arbetsmarknaden och egen försörjning.

På AME har vi goda kontakter med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget i Värmland. Vi har också upparbetat samarbete med de övriga kommunerna i vårt län. Målet är att kunna erbjuda bra och meningsfulla platser för arbetsträning, sysselsättning och praktik. Vi jobbar även med vägledning till studier, jobbsökaraktiviteter och studiebesök.

Att upprätthålla goda kontakter och ett gott samarbete med det privata näringslivet är en viktig del av vårt uppdrag. Vi vill att du som kommuninvånare ska känna att Kristinehamn är en plats där man kan leva, bo och arbeta på.

Om du är mellan 16 och 19 år gammal, arbetslös och inte studerande tillhör du det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Det gäller även dig som har avslutat ett gymnasieprogram utan examen.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Veronica Andersson, enhetschef för AME. 

Kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser

Kom i jobb är en verksamhet som Kristinehamns kommun har i samarbete med arbetsförmedlingen. Syfte att minska arbetslösheten och målgruppen är personer mellan 18 och 40 år. För att vara aktuell för verksamheten måste du också vara inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Verksamheten bygger på att deltagarna får en praktik i någon av kommunens verksamheter. Om allting fungerar bra följs denna av en ettårig anställning. Genom att prova på ett yrke under en längre period får man också mer arbetslivserfarenhet och en större kunskap om arbetsmarknaden.

Arbetsuppgifterna varierar men handlar i stora drag om att göra sådant som är svårt att hinna med för personalen i den ordinarie verksamheten. Placering och längd på praktiken är individuellt anpassat för att matcha deltagarens intresse och förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb.

För arbetssökande är Kom i jobb en möjlighet att nå egen försörjning. Efter anställningen har personen erfarenheter och referenser att söka vidare på. Verksamheten kan också ge möjlighet att prova på ett yrke, för att sedan kunna utbilda sig inom det området.

För företagare eller föreningsföreträdare kan Kom i jobb vara en möjlighet att få kontakt med direkt anställningsbara personer med färska referenser och lämpliga erfarenheter.

Vill du veta mer om Kom i jobb?

Kontakta Veronica Andersson enhetschef för AME. Du når henne på telefonnummer 0550-883 13 eller mejl.

Passagens mål är att ge deltagarna en meningsfull och utvecklande sysselsättning eller praktik. Tillsammans med den berörde vill vi stärka personens ställning på arbetsmarknaden och öka möjligheterna att nå egen försörjning.

Passagen arbetar nära socialtjänstens ekonomihandläggare och samarbetar också med handläggare på Arbetsförmedlingen.

Östervik stadsbondgård är en arbetsmarknadsinsats som finns till för dig som står utanför arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa eller av annan anledning har behov av arbetsträning. Syftet med vår verksamhet är att ge dig som deltagare möjlighet att komma igång, få nya rutiner och förbereda dig för nästa steg i din personliga utveckling.

På Östervik finns en trivsam miljö bland djur där alla är välkomna. Hos oss kan man bland annat arbeta med djurskötsel, vedproduktion, cykelrenovering, kaféverksamhet, fixartjänst, snickeri och vaktmästeri. Har du viljan, har vi möjligheterna att erbjuda en arbetsträning som passar just dina förutsättningar.

Tiden på Östervik inleds alltid med två provveckor. Om det känns bra för båda parterna fortsätter din arbetsträning. Tillsammans kommer vi att sätta upp delmål för din fortsatta utveckling. Du kommer också få motiverande samtal.

Vill du veta mer?

Kontakta din arbetsmarknadskonsulent på socialförvaltningen. Efter ett studiebesök på stadsbondgården ska du lämna in en skriftlig ansökan.

Den kan du få hjälp med av din handläggare.

Samspelet är ett så kallat finansiellt samordningsförbund där Försäkringskassan, Landstinget i Värmland, Arbetsförmedlingen samt kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn samarbetar kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgrupp är personer som behöver insatser från flera olika myndigheter.

Läs mer om Samspelet

Stegen vänder sig till dig som är motiverad och behöver samordnat stöd från flera olika myndigheter. Målet är att du ska komma ut i eller återgå till arbete eller studier. Målgrupp är personer över 18 år som har en psykisk, fysisk och/eller social problematik som gör det svårt att arbeta eller studera. Syftet är ett ökat välbefinnande och egen försörjning.

Stegen erbjuder samordnade insatser som till exempel praktik, studiebesök, olika gruppverksamheter och hälso- och friskvårdsverksamhet. Insatserna är individuellt utformade.

Tror du att något av detta skulle vara ett sätt för dig att gå vidare mot jobb eller studier?

Kontakta din handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, på kommunen eller den du brukar ha mest kontakt med inom hälso- och sjukvården. Tillsammans kan ni komma på ett studiebesök till Stegen.

Stegen i Kristinehamn är ett projekt som finansieras av samordningsförbundet Samspelet.

Värmland Tillsammans är till för dig mellan 20 och 64 år som inte arbetar eller studerar. Syftet är att du ska närma dig studier eller arbete. Vi hjälper dig att samordna språkträning, vägledning mot studier, arbetsplatsbesök, friskvård och hälsa med mera.

Ett exempel kan vara att du i kombination med studier på SFI har praktik på en arbetsplats där du har en handledare nära. Tillsammans gör vi kartläggningar och en handlingsplan för att hitta just din väg framåt. Målet är att du ska komma närmare studier och arbete.

Värmlands framtid är ett samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten, Ekonomiskt bistånd och Integrationsenheten i Kristinehamns kommun.

Vill du veta mer?

Du är välkommen att hör av dig till oss!

Maria-Therese Nordström, projektledare
Telefonnummer 0550-883 84
Mejl till maria-therese.nordstrom@kristinehamn.se
Postadress: 44 B Kvadraten, 681 84 Kristinehamn

Sanna Ståhlbro, socialsekreterare
Mejl till sanna.stahlbro@kristinehamn.se

Helena Malmkvist, integrationshandläggare
Mejl till helena.malmkvist@kristinehamn.se

Kontaktuppgifter

Veronica Andersson - enhetschef för AME
veronica.andersson@kristinehamn.se

0550-883 13

Camilla Holmberg - handläggare
camilla.holmberg@arbetsformedlingen.se

010-488 16 22

Ida Johnsson - handläggare
ida.johnsson@forsakringskassan.se

010-112 68 60

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".