Till innehållet

Stöd och coachning mot egen försörjning

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten i Kristinehamns kommun (AME) samordnar kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. Vi finns i första hand för dig som står en bit ifrån arbetsmarknaden och behöver stöd på vägen mot arbetsmarknaden och egen försörjning.

På AME har vi goda kontakter med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Värmland. Vi har också upparbetat samarbete med de övriga kommunerna i vårt län. Målet är att kunna erbjuda bra och meningsfulla platser för arbetsträning, sysselsättning och praktik. Vi jobbar även med vägledning till studier, jobbsökaraktiviteter och studiebesök.

För dig som behöver stöd mot egen försörjning

Är du ungdom mellan 16-25 år och behöver vägledning och stöd i livet?

Vi kan hjälpa dig med till exempel:

  • Hitta arbete
  • Studier
  • Ekonomi
  • Hälsa
  • Annat

Klicka på länken nedan och fyll i formuläret, så kontaktar vi dig.

Kontaktförfrågan ungdom

Vi har särskilt ansvar för unga mellan 16-19 år som varken arbetar eller studerar och som inte har fullständig gymnasieexamen. Detta kallas det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Även du som omfattas av detta är välkommen att kontakta oss via länken ovan.

Vill du att vi kontaktar dig eller vill du veta mer om KAA?

Elin Ericsson, ungdomssamordnare Navigatorcenter
0550-874 88/073-1433096
elin.ericsson@kristinehamn.se

Ann-Charlotte Palm, samordnare skolförvaltningen (KAA)
0550-883 46
Ann-charlotte.palm@kristinehamn.se

Projektet Värmlands Arbetskraft 2.0 var ett pärlbandsprojekt som till stor del byggde på de lärdomar man fått av tidigare ungdomsprojekt Värmlands framtid.

Värmlands Arbetskraft 2.0 riktade sig till unga kvinnor och män 15 – 29 år, som varken arbetar eller studerar (UVAS), med prioritering på unga som saknar fullständig grund- eller gymnasieskola.

Projektet var finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) och pågick under perioden: 2020-09-01 – 2022-12-31. Syftet var bland annat att vidareutveckla arbetet med uppsökande insatser för unga 15 – 29 år, arbeta med parallella insatser och utveckla samverkan med utbildningsanordnare.

Projektet inkluderade sex kommuner i Värmland: Arvika, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn och Sunne”.

Vill du veta mer om projeket?


Se en kort film som berättar om projektet Värmlands arbetskraft 2.0.

Läs den lokala slutrapporten för Kristinehamn.

Läs den övergripande slutrapporten för alla deltagande kommuner i Värmland.

Läs utvärderingen som gjordes av Veta advisor AB under projektets gång.

Är du över 18 år och har en psykisk, fysisk och/eller social problematik som gör det svårt att få ett arbete eller studera? Behöver du samordnat stöd från flera myndigheter? Då kan Stegen vara något för dig. 

Stegen erbjuder samordnade insatser som till exempel praktik, studiebesök, olika gruppverksamheter och hälso- och friskvårdsverksamhet. Insatserna är individuellt utformade, och syftet med Stegen är ett ökat välbefinnande och egen försörjning.

Vill du veta mer?

Kontakta din handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, på kommunen eller den du brukar ha mest kontakt med inom hälso- och sjukvården. Tillsammans kan ni komma på ett studiebesök till Stegen.

Stegen i Kristinehamn är ett projekt som finansieras av samordningsförbundet Samspelet. Här kan du läsa mer om Samspelet.

Vikariat

Är du intresserad av att vikariera hos oss? Vi söker vikarier inom flera olika yrken. Rekryteringen av vikarier sköts av Bemanningscentrum som sedan kontaktar verksamheten som har ett behov av vikarie. Här kan du läsa mer och skicka in din ansökan.

 

Sommarjobb

Kristinehamns kommun erbjuder feriejobb till dig som går i årskurs 1 eller 2 på gymnasiet, eller dig som tillhör KAA (kommunala aktivitetsansvaret), och är folkbokförd i Kristinehamn. Ansökan öppnar inom kort!

Om du har frågor om feriejobb kan du kontakta Elin Ericsson, ungdomssamordnare i Kristinehamns kommun.

Telefon: 0550-874 88 
Mejl: elin.ericsson@kristinehamn.se

Arbetsträning

Passagen är en av kommunens två arbetsträningsenheter och är till för dig som närmast kommer från socialtjänsten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Passagens mål är att ge dig som deltagare en meningsfull och utvecklande sysselsättning eller praktik. Tillsammans med dig vill vi stärka din ställning på arbetsmarknaden och öka möjligheterna att nå egen försörjning. Arbetsträningen hos oss kan ske under kortare och längre perioder.

Passagen arbetar nära socialtjänstens ekonomihandläggare och samarbetar också med handläggare på Arbetsförmedlingen.

Vill du veta mer?

Kontakta vår samordnare Benny Roselin på benny.roselin@kristinehamn.se eller 0550-882 35.

Östervik stadsbondgård är en arbetsmarknadsinsats som finns till för dig som står utanför arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa, eller som av annan anledning har behov av arbetsträning. Syftet med vår verksamhet är att ge dig som deltagare möjlighet att komma igång, få nya rutiner och förbereda dig för nästa steg i din personliga utveckling.

På Östervik finns en trivsam miljö bland djur där alla är välkomna. Hos oss kan man bland annat arbeta med djurskötsel, vedproduktion, cykelrenovering, kaféverksamhet, fixartjänst, snickeri och vaktmästeri. Har du viljan, har vi möjligheterna att erbjuda en arbetsträning som passar just dina förutsättningar.

Vill du veta mer?

Kontakta vår samordnare Fredrik Nilsson Lilja på fredrik.nilssonlilja@kristinehamn.se eller 0550-88065.

Kontaktuppgifter

Veronica Andersson - enhetschef för Navigatorcenter
veronica.andersson@kristinehamn.se

0550-883 13

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".