Till innehållet

Moderatorer och föreläsare 2023

Moderatorer

Annika Nordgren Christensen - moderator förmiddag och kompetensförsörjning

Annika har en bakgrund i svensk försvarspolitik som före detta ledamot i riksdagens försvarsutskott och Försvarsberedningen. Hon arbetar inom Försvarsmakten och verkar även i begränsad utsträckning som moderator för arrangemang inom offentlig verksamhet. Annika är bland annat ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet och hon har varit utredare för personalförsörjningen av det militära försvaret.

Freddy Jönsson Hanberg

Freddy är Head of Strategic Advice på försvarsföretaget MW Group, styrelseordförande i Totalförsvarsstiftelsen och övningsledare för NATO-övningen Nordic Pine (hybridhot mot energiförsörjningen). Han har 30 års erfarenhet av försörjning, logistik och ledning i Försvarsmakten och har även arbetat på Socialstyrelsen under pandemin för att bygga upp deras krisledning. Under hösten 2022 ingick han i övningsledningen för en övning om regional ledning och civilt försvar som genomfördes i samtliga regioner och civilområden i Sverige.

Nina Larsson - moderator kommunikation

Nina är Chief of staff & senior konsult på försvarsföretaget 4C Strategies Nordics, ledamot i den parlamentariska utredningen för Sveriges engagemang i Afghanistan och vice ordförande i arbetsgrupp samhällssäkerhet inom SOFF; Säkerhets- och försvarsföretagen. Nina har över tjugo års erfarenhet av försvars- och samhällssäkerhetsfrågor med bakgrund som bland annat Officer, Riksdagsledamot i Försvarsutskottet, Partisekreterare, ledamot i utredningen rörande totalförsvarsplikten och ledamot i Exportkontrollrådet rörande krigsmaterielexport.

Föreläsare förmiddag

Moderator: Annika Nordgren Christensen

Johan Wiktorin

Managing partner, Intil

Major Roger Djupsjö

Före detta chef Sveriges bidrag i den Kanadensiskledda utbildningsmissionen UNIFIER i Ukraina 2021-2022

Annika Elmgart

Chef avdelningen för krisberedskap och civilt försvar

Viceamiral Jonas Haggren

Försvarsmaktens Natorådgivare, tillträder den 1 juli som Sveriges militära representant för NATO och EU

Överste Lars O. Jonsson

Regementschef A 9

Martin Willén

Kommundirektör, Kristinehamn kommun

Föreläsare eftermiddagens spår - Logistik och försörjning

Moderator: Freddy Jönsson Hanberg

Anders Persson

GD, Elsäkerhetsverket

Brigadgeneral Claes Isoz

Logistikchef, Försvarsmakten

Thomas Ekström

Universitetslektor i krigsvetenskap, Försvarshögskolan

Fredric Stany

Enhetschef försörjningsberedskap på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, MSB

Kommendör Mattias Svedin

Förbandschef FMLOG, Försvarsmakten

Markus Norström

Affärsområdeschef energi, RISE

Richard Boman

Kanslichef, Mellersta civilområdet

Torbjörn Schön

Head of cyber services, MW Group

Föreläsare eftermiddagens spår - Kompetensförsörjning

Moderator: Annika Nordgren Christensen

Christina Malm

Generaldirektör, Plikt- och prövningsverket

Per Hulling

Enhetschef för enheten för utbildningsutveckling, MSB

Jenny Marklund

Chef totalförsvars- och samhällsplaneringssektionen, Försvarsmakten

Göran Oscarsson

Försvarsstabens utvecklingsavdelning, Försvarsmakten

Vincent Paciello Lundvall

Förhandlare avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR

Jan Rubinstein-Ogilvie

Ansvarig totalförsvar, civilt försvar och beredskap, Arbetsförmedlingen

Monica Sjöstrand

Samverkanslektor, Försvarshögskolan

Johan Schnürer

Rektor, Örebro Universitet

Nils Weslien

Förbundsdirektör, Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Björn Johansson

Brandingenjör, Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Föreläsare eftermiddagens spår - Kommunikation

Moderator: Nina Larsson

Carl Heath

Senior forskare, RISE

Catrin Huss

Analytiker, Myndigheten för psykologiskt försvar

Josephine Hattevig

Projektledare, Lilla aktuellt SVT

Andreas Edevald

Analytiker, Myndigheten för psykologiskt försvar

Amanda Lägervik Sjöstedt

Kriskommunikatör och sociala medier-ansvarig, krisinformation.se MSB

Mikael Ågren

Kommunikationsstrateg försvarsstaben, Försvarsmakten

Linda Corsvall

Avdelningschef kommunikation, Socialstyrelsen

Ing-Marie Larsson

Sektors chef/ socialchef, Göteborgs Stad

Marcus Backsten

Utvecklingsledare säkerhet, Göteborg stad

Kontaktuppgifter

Sandra Strømmen - Koordinator
sandra.strommen@kristinehamn.se

0550-858 93

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".