Till innehållet

Vattnet i vardagen

Varje dag i vår vardag använder vi oss av vatten. Här hittar du råd och regler kring hur du kan och får använda dig av vattnet i vardagen, och tips om hur du till exempel undviker stopp i avloppet.

Var vattensmart! Lev ditt liv som vanligt - men tänk dig för hur du använder vattnet.

Ta en snabbdusch istället för en lång dusch. Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder vattnet. Lev ditt liv som vanligt - men tänk dig för hur du använder vattnet. Varenda droppe räknas!

Tips på hur du sparar vatten i vardagen

 • Duscha i stället för att bada.
 • Stäng av vattnet i duschen när du schamponerar eller tvålar in dig.
 • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna.
 • Undvik att diska under rinnande vatten. Använd en balja eller diskhon.
 • Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen, fyll istället upp en tillbringare och ställ in den i kylen. 
 • Kör enbart fulla disk- och tvättmaskiner.
 • Byt till snålspolande dusch- och vattenkranar.
 • Laga eventuella droppande kranar och rinnande toaletter. Även små läckor förbrukar mycket vatten.
 • Om du ska fylla en pool i trädgården rekommenderar vi att du fyller den sakta och gärna nattetid. Se också till att den är tät och att reningen fungerar, så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong.
 • Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder vattnet.

Så får du en fin trädgård och sparar på vattnet samtidigt

 • Vattna tidigt på morgonen eller sent på kvällen med kanna eller vattenslang som du håller i handen, och undvik att vattna mitt på dagen när det är som varmast.
 • Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning.
 • Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning.
 • Lägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under sommartid. Gör det hellre på hösten, det vill säga i september och framåt.

Pool och spaanläggning 

Rent vatten är livsviktigt, men ger oss också njutning. Inte minst på sommaren när vi gärna tillbringar varma dagar i en pool eller i ett spa. Om du har ett spa eller en pool måste du fylla och tömma vattnet på rätt sätt. Du som fastighetsägare är ansvarig för att inga olägenheter uppstår vid påfyllning och tömning av din pool eller spaanläggning.

Fyll och tömma pool eller spaanläggning

Tänk på att det är dricksvatten du använder i poolen eller spaanläggningen. Slösa inte med vattnet och följ våra tips för att hantera vattnet på ett klokt sätt. Planera din fyllning för den kan ta tid. Använd en trädgårdsslang eller likande för att fylla poolen eller spa- anläggningen. Du fyller med cirka två kubikmeter per timme, beroende på hur mycket vatten som används av andra kunder i närheten. Var uppmärksam så att slangen inte hamnar under vattenytan när du fyller. Annars finns risk för att det blir baksug i ledningen så att poolvattnet sugs ut i ledningsnätet och förorenar dricksvattnet.

Använd kallvatten istället för varmvatten för att spara energi. Se även till att anläggningen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla på den mer än en gång per säsong. Genom att täcka över poolen eller spaanläggningen minskar du dessutom avdunstningen av vattnet.

Om det råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool eller spaanläggning.

Hur bör jag göra när jag tömmer poolen eller spaanläggningen?

När sommaren är slut och poolen eller spaanläggningen ska tömmas finns det några saker att tänka på.

Det är viktigt att tänka på hur du tömmer för att undvika föroreningar av naturen, och olägenheter för grannar.

Kemikalier och desinfektionsmedel som används i badvattnet ska vara förbrukat eller neutraliserade innan tömningen påbörjas. Använder du klor, så måste vattnet avkloreras först. Klor får inte släppas ut eftersom det bildar giftiga och svårnedbrytande ämnen som riskerar att skada djur och organismer i vattnet. I små pooler som står soligt kan kloret förbrukas genom att vattnet får stå några dagar utan ytterligare klorering. Har du använt algbekämpningsmedel är det viktigt att det har förbrukats innan tömning påbörjas.

Använd inte poolkemikalier dagarna innan tömning. Det är inte lämpligt att släppa ut vattnet med klor direkt i hav, sjöar och vattendrag. Töm helst poolen på gräsmattan. Detta förutsätter att det inte ställer till problem för grannar eller dig själv, exempelvis om du har egna dricksvattenbrunnar. Töm ut lite i taget så det hinner rinna undan. Kontroller att vattnet inte rinner mot ditt eller grannens hus.

Dagvattenledningen kan vara ett alternativ om du inte kan tömma vattnet på gräsmattan. Då kan du låta vattnet rinna till en gatubrunn i gatan eller i din egna dagvattenbrunn på tomten, om du har en sådan. Töm ut lite i taget så det hinner rinna undan.

Töm inte pool- eller spaanläggningens vatten till spillvattenledningen via golvbrunn eller vask. Det blir bara onödig belastning för vårt reningsverk.

Vad ska jag tänka på vid valet av poolkemikalier?

Kan man hjälpa miljön utan miljövänliga kemikalier? Det kan man faktiskt, genom att alltid läsa användarinstruktioner och följa den doseringsmängd som finns på respektive förpackning. Överdosera inte och sist men inte minst, använd inte kemikalier om det inte behövs.

Behöver jag betala avloppsavgift när jag fyller poolen?

Ja, allt vatten som förbrukas inom fastigheten ska det betalas avloppsavgift för. Det gäller även om du fyller poolen och också om du till exempel vattnar i trädgården.

Varje månad hamnar cirka ett ton skräp som inte ska spolas ner på avloppsreningsverket. Du kan göra skillnad. Skaffa en papperskorg till badrummet redan idag och tänk på det här: 

 • I toaletten ska bara kiss, bajs och toalettpapper spolas ner.
 • Inga mediciner i avloppet. Lämna överbliven medicin till apoteket.
 • Inget hushållspapper i avloppet. Hushållspapper är gjort för att hålla ihop, medan toalettpapper faller sönder när det spolas ner. Det blir lätt stopp i avloppet om du spolar ner hushållspapper.
 • Häll aldrig ut färg, lacknafta, andra lösningsmedel eller kemikalier i toaletten eller avloppet. De gör stor skada på miljön och försämrar dessutom reningsprocessen. Gifter och metaller kan inte renas utan hamnar i vattendrag eller avloppsslam.

Vilket vatten kommer till reningsverket?

Till reningsverket kommer: 

 • Spillvatten från hushåll, kontor, serviceinrättningar och mindre industrier. Det är allt som vi spolar ner i våra avlopp genom till exempel toaletten eller diskhon.
 • Dagvatten är regnvatten och smältvatten som rinner ner i brunnar som finns på gatorna. Dagvatten avleds oftast i separata ledningar till närmaste sjö eller vattendrag, men i de äldre stadskärnorna kan dagvattnet i många fall avledas i samma ledning som spillvattnet, i så kallad kombinerade ledningar och kommer då till reningsverket.
 • Dräneringsvatten från mark runt husgrunder och annan mark som dräneras avleds oftast till dagvattenledningarna.

Tvättar du bilen hemma på gatan eller garageuppfarten? Har du då tänkt på att vattnet rinner helt orenat till våra sjöar och vattendrag, kanske där du badar på somrarna? Bilens tvättvatten innehåller bland annat bly, kadmium, krom, oljerester och rester från bilvårdskemikalier. 

Totalt tvättar svenskar sina bilar över 30 miljoner gånger per år. 20 miljoner av dessa sker på gatan, enligt uppgift från stiftelsen Håll Sverige Rent. Det innebär att betydande mängder svårnedbrytbara ämnen når våra sjöar och vattendrag. 

Att tvätta bilen på gatan är inte heller tillåtet enligt bestämmelserna för användande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. Det finns dock några enkla knep för dig som vill tvätta bilen på ett mer miljövänligt och lagligt sätt: 

 • Det bästa du kan göra när bilen ska tvättas är att åka till en automatisk biltvätt eller "gör-det-själv-hall" med rening som uppfyller Naturvårdsverkets rekommendationer. Använd bara bilvårdskemikalier som rekommenderas av anläggningen och som inte stör reningsprocessen.
 • Om du trots allt tvättar bilen hemma någon enstaka gång, kan du göra det på en gräsmatta eller på en grusad yta och välja en plats långt bort ifrån dagvattenbrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar. Välj också ett miljöanpassat rengöringsmedel och avstå från avfettningsmedel.

Om du har friterat eller stekt något ska du hälla matolja och fett i en plastflaska, mjölkförpackning eller annan tätslutande förpackning. När du gör det minskar du risken för stopp i avloppet.

Använd gärna vår orange tratt som finns att hämta gratis i receptionen i kommunhuset, på Strandmossens återvinningsstation eller på renhållningens kontor som finns på Tuvetgatan 8. Tratten kan du enkelt skruva på en petflaska.

Flytande fett

Häll använd avsvalnad matolja eller matfett i en plastflaska med kork och lägg i det gröna kärlet för brännbara sopor. Att just denna förpackning inte kan återvinnas innebär en mindre förlust för miljön än igenproppade avloppsrör.

Ett annat sätt är att låta fettet stelna i kylen, till exempel i en kopp. Det stelnade fettet är lätt att skrapa ur och slänga i matavfallet.

För livsmedel som är inlagda i olja, till exempel tonfisk, oliver och soltorkade tomater, kan du sila ner matfettet direkt i en flaska.

Stekfett

Torka ur stekpannor och kastruller noga med hushållspapper och släng papperet i soporna som matavfall. Förutom att minska risken för stopp i avloppet bidrar du till att matfett istället kan återanvändas till biogasproduktion.

Även om du spolar med varmt vatten efter att du hällt ut fettet i avloppsvasken är risken stor att fettet stelnar, stannar kvar och bildar en propp. Enklaste sättet att slippa krångliga stopp är att du tar hand om fettet och ser till att det inte hälls ner i röret.

Varför ska du ta hand om ditt matfett?

I avloppsledningar sjunker temperaturen, vilket gör att fettet fastnar på insidan av rören och stelnar till stora cementliknande proppar. I värsta fall leder det till översvämning hos dig eller din granne.

Större mängder fett som tar sig hela vägen till avloppsreningsverket riskerar även att skapa obalans i reningsprocessen och då blir inte vattnet så rent som det borde.

Häll aldrig det här i avloppet

 • All olja exempelvis olivolja eller rapsolja
 • Stekmargarin, smör
 • Ister
 • Kokosfett
 • Äggvitor

Kontaktuppgifter

Vatten & Avfall
vattenavfall@kristinehamn.se

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".