Till innehållet

Vem är anhörig?

Lever du med eller stödjer en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, ålder eller missbruk behöver stöd?

När en person är långvarigt sjuk eller på annat sätt har stora behov av omsorg påverkas familj och anhöriga på olika sätt. Ofta står de anhöriga för en stor del av vården och omsorgen. Även om du som anhörig gärna hjälper din närstående och kanske ser det som en självklarhet, kan du också behöva stöd för egen del. Socialtjänsten i Kristinehamn kommun kan stötta dig på olika sätt.

Känner du igen dig?

En anhörig är en person som på något sätt stödjer, hjälper eller vårdar någon i sin omgivning som är äldre, långvarigt sjuk eller som har en funktionsnedsättning. Det kan vara din make eller maka, sambo, särbo, ditt barn, ett syskon eller en förälder. Det kan också vara en vän eller en granne, eller någon annan som står dig nära.

Hur ser stödet ut?

  • Information och vägledning
  • Samtalspartner, rådfrågning eller bollplank
  • Träffa andra i liknande situation
  • Trivselaktiviteter
  • Må bra-träffar

Kristinehamns kommun erbjuder också ett indirekt stöd. Det är biståndsbedömda insatser som vänder sig till dig som närstående. Några exempel är avlastning i hemmet, dagverksamhet och korttidsvistelse enligt LSS.

Hur söker jag stöd?

Utöver ovanstående beskrivna stödformer har du som anhörig enligt lag rätt att ansöka om individuellt stöd. Det gör du hos socialtjänstens handläggare som du når via socialförvaltningens växel på telefonnummer 0550-88 000.

Vill du veta mer?

Har du frågor som rör mer generellt stöd till anhöriga kan du kontakta Carin Övringe.

Anhörigvårdarkort

Om du vårdar eller har stor omsorg om en vuxen anhörig eller annan närstående har du möjlighet att bära ett anhörigvårdarkort. Anhörigvårdarkortet kan också öka möjligheten för anhöriga att känna sig mer trygga vid egen akut sjukdom eller olycka.

Anhörigvårdarkortet är i visitkortsstorlek och innehåller följande information:

  • Namn på den som är anhörigvårdare och som ansvarar för en person som är beroende av hjälp.
  • Uppgifter om den som vårdas.
  • Namn på personer som kan kontaktas i händelse av sjukdom eller olyckshändelse. Dessa personer är informerade om vad de ska göra om de får en påringning. Anhörigvårdarkortet ska vara en säkerhet för den anhörige/närstående om den person som vårdar råkar ut för akut sjukdom eller olycka. 

Vill du beställa ett anhörigvårdarkort?

Du beställer ett anhörigvårdarkort genom att ta kontakt med Carin Övringe.

 

Kontaktuppgifter

Carin Övringe - Utvecklingsledare
carin.ovringe@kristinehamn.se

0550-885 79

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".