Till innehållet

Östermalmsparken

Det här är en park som ligger i södra delen av stadsdelen Östermalm. Ett bostadsområde med mestadels villor som byggdes på 1970-80-talet. Spatiösa grönytor hörde till planeringsidealet från den tiden och från villakvarteren leder på flera ställen gång- och cykelvägar ut till parkstråket som avgränsar bostäderna mot jordbruksmarken söderut. En lekplats och bollplaner finns i parken.

Visa parken i vår digitala karta.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".