Till innehållet

Aktuellt

Utbildning En öppen bok.

8 juni 2022

Studentfirande och skolavslutningar

Nu är det snart dags för skolavslutningar, student och sommarlov. Vi hoppas att denna sommar bjuder på massvis med sol och värme och fina minnen! På denna sida har vi samlat all information du behöver om skolavslutningar och studenten i Kristinehamns kommun. Trevlig sommar!

Utbildning och barnomsorg

Utbildning En öppen bok.

5 maj 2022

Nu kan du söka feriejobb för sommaren 2022

Nu är det klart att Kristinehamns kommun kommer att erbjuda feriejobb till ungdomar som går i årskurs 1 eller 2 på gymnasiet eller tillhör KAA (kommunala aktivitetsansvaret) och är folkbokförda i Kristinehamn. Ansökan har öppnat och sista ansökningsdag är den 31 maj.

Utbildning och barnomsorg

Möte Tre personer sitter mittemot varandra.

28 april 2022

Klart för inflytt för gymnasieskolan och Närsam

Miljö- och byggnadsnämnden har den 28 april fattat beslut om ett interimistiskt slutbesked för den nya gymnasieskolans lokaler, där också Närsam ska etablera Kristinehamn Innovation Park.

Kommun och politik

Utbildning En öppen bok.

27 april 2022

Högstadieelever bygger bostadsområden för att locka invånare

Eleverna i klass 7B1 och 7B2 på Södermalmsskolan fick under våren ett uppdrag att ”bygga bostäder” för att få fler att flytta till Kristinehamn. Läraren Christina Svedell uppmuntrade klassen att tänka hållbart och utanför boxen för att få staden att växa. Det här tycker eleverna är viktigt för att utveckla Kristinehamn som bostadsort.

Utbildning och barnomsorg

Utbildning En öppen bok.

5 april 2022

Blåsippan bjöd på vernissage

Avdelningen Blåsippan på Ölme förskola bjöd i måndags kväll in till föräldramöte. I samband med det kunde föräldrarna titta på de nya lokalerna och gå på vernissage där barnen visade upp teckningar de arbetat med under läsåret. 

Utbildning och barnomsorg

Frågor och svar

Senast fyra månader innan du önskar plats för ditt barn behöver du ansöka. Kom ihåg att tiden även ska inkludera inskolning, cirka två veckor. Du får tidigast plats från det att ditt barn fyllt ett år. 

Det finns olika regler för detta. Här hittar du mer information om hur ditt barn får vara på förskolan när du är föräldraledig, sjuk, arbetslös eller studerar.

Från september det året barnet fyller 3 år erbjuds hemmavarande barn plats i förskolan med 15 timmar per vecka (525 timmar per år), så kallad allmän förskola. Syftet är att barnet ska erbjudas pedagogisk stimulans och gemenskap med andra barn. Den allmänna förskolan är frivillig och gratis.

Behöver du barnomsorg utöver de 15 timmar per vecka som ingår i den allmänna förskolan, kan du anmäla barnet till den kommunala barnomsorgskön. För barn som redan går i förskolan alternativt har plats hos dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg),  reduceras avgiften för allmän förskoletid med 33 procent.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att barnet följs till och från förskolan eller dagbarnvårdaren.