Till innehållet

Aktuellt

Utbildning En öppen bok.

26 september 2023

Landa Kulturskola firar 50 år

I år firar Landa Kulturskola 50 år, fritidsgården Bygget 45 år, och själva huset 100 år. Ett år med så många jubilarer kräver såklart ett ordentligt firande! Mellan den 13 oktober och den 14 december kan du delta i spännande och roliga aktiviteter för alla åldrar.

Utbildning och barnomsorg

Utbildning En öppen bok.

14 september 2023

Kulturskolan finns på Grunnebacka och Björneborg skola!

Under läsåret 23/24 kommer två av våra lärare på Kulturskolan att susa iväg till Grunnebacka skola och Björneborg skola en dag i veckan för att erbjuda elever instrumentlektioner på plats.

Utbildning och barnomsorg

Utbildning En öppen bok.

13 september 2023

Gymnasiemässa - upptäck din framtida gymnasieskola!

Gymnasievalet närmar sig med stormsteg, och till din hjälp anordnar vi en gymnasiemässa som kommer att äga rum på Brogymnasiet den 24 oktober mellan klockan 18:00 och 19:30. 

Utbildning och barnomsorg

Utbildning En öppen bok.

16 augusti 2023

Öppet hus på Landa Kulturskola

På torsdag 24 augusti och lördag 26 augusti är det öppet hus på Landa Kulturskola. Då kan du som är mellan 5-19 år prova på kulturskolans olika ämnen. 

Utbildning och barnomsorg

Utbildning En öppen bok.

15 juni 2023

Ny forskning av lärare på Vuxenutbildningen

Annika Pettersson är läraren på vuxenutbildningen som tröttnade på omprov och utvecklade egna metoder för återkoppling. Men hon stannade inte där – som forskare bygger hon vidare på kunskapen. 

Utbildning och barnomsorg

Frågor och svar

Senast fyra månader innan du önskar plats för ditt barn behöver du ansöka. Kom ihåg att tiden även ska inkludera inskolning, cirka två veckor. Du får tidigast plats från det att ditt barn fyllt ett år. 

Det finns olika regler för detta. Här hittar du mer information om hur ditt barn får vara på förskolan när du är föräldraledig, sjuk, arbetslös eller studerar.

Från september det året barnet fyller 3 år erbjuds hemmavarande barn plats i förskolan med 15 timmar per vecka (525 timmar per år), så kallad allmän förskola. Syftet är att barnet ska erbjudas pedagogisk stimulans och gemenskap med andra barn. Den allmänna förskolan är frivillig och gratis.

Behöver du barnomsorg utöver de 15 timmar per vecka som ingår i den allmänna förskolan, kan du anmäla barnet till den kommunala barnomsorgskön. För barn som redan går i förskolan alternativt har plats hos dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg),  reduceras avgiften för allmän förskoletid med 33 procent.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att barnet följs till och från förskolan eller dagbarnvårdaren.