Kontakt
Telefon: 0550-880 00 (må-to 7.30-12, 13-16.30, fr 7.30-12, 13-16)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Aktuellt

12 april 2018

Kom på kollo!

Är du mellan 7och 17 år och sugen på att tillbringa några härliga sommardagar vid Hults sommarhem? Anmäl dig till vårt dagkollo! Antalet platser är begränsat till 12 deltagare och målgruppen är barn och unga med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. 

Utbildning & barnomsorg

1 mars 2018

Utmärkelse till lärare på Brogårdsgymnasiet

NO-läraren Ola Robertsson på Brogårdsgymnasiet har fått juryns specialomnämnande för ett projekt på den europeiska e-plattformen eTwinning som är en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa.

Utbildning & barnomsorg

Frågor och svar

Senast fyra månader innan du önskar plats för ditt barn behöver du ansöka. Kom ihåg att tiden även ska inkludera inskolning, cirka två veckor. Du får tidigast plats från det att ditt barn fyllt ett år. 

Det finns olika regler för detta. Här hittar du mer information om hur ditt barn får vara på förskolan när du är föräldraledig, sjuk, arbetslös eller studerar.

Från september det året barnet fyller 3 år erbjuds hemmavarande barn plats i förskolan med 15 timmar per vecka (525 timmar per år), så kallad allmän förskola. Syftet är att barnet ska erbjudas pedagogisk stimulans och gemenskap med andra barn. Den allmänna förskolan är frivillig och gratis.

Behöver du barnomsorg utöver de 15 timmar per vecka som ingår i den allmänna förskolan, kan du anmäla barnet till den kommunala barnomsorgskön. Barn som redan går i förskolan alternativt har plats hos dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg) får vara kvar och utöver det få allmän förskola. För tiden över de 15 timmarna reduceras kostnaden med 25 procent.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att barnet följs till och från förskolan eller dagbarnvårdaren.