Till innehållet

Aktuellt

20 maj 2021

Så firas studenten och skolavslutningarna

Vårens skolavslutningar och student närmar sig och de kommer genomföras på liknande sätt som förra året. Studenterna kommer att springa ut klassvis och tas emot av max två anhöriga per elev. Grundskolan samlas klassvis i sina hemklassrum. 

Utbildning och barnomsorg

27 april 2021

Superhjälte – du behövs!

Nu behöver alla vara hjältar! Med små medel kan du göra stora hjältedåd. Håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk. På så vis räddar vi liv. Tillsammans. 

Kommun och politik

21 april 2021

Björneborgs skola stänger och övergår till distansstudier

Under dagen har rektor Pia Lindholm fått rapporter från personalen om ett ansträngt smittläge på Björneborgs skola. Flera ur personalgruppen har testats positiva med covid-19. I samråd med smittskydd Värmland och skolförvaltningen stängs nu skolan tillfälligt och övergår till distansstudier.

Utbildning och barnomsorg

21 april 2021

Årets biltvättarhelg lär barn om vattenföroreningar i ny barnbok

Tungmetaller som förorenar sjöar och vattendrag kommer till stor del från spillvattnet från biltvättar som utförs på gatan och ute i naturen. I syfte att utbilda barn och vuxna om varför man inte ska tvätta bilen hemma lanserar miljöinitiativet Hållbar biltvätt barnboken "Jojo & Poppy - Vad gömmer sig i vattnet". Boken lanseras under Stora biltvättarhelgen 23–25 april.

Utbildning och barnomsorg

13 april 2021

Idrottslärare tilldelas stipendiet Ebbas hjärtan

Idrottsläraren Ida Eriksson på Djurgårdsskolan, har tilldelats stipendiet Ebbas hjärtan 2021. I motiveringen beskrivs hon som en positiv person som ser till att alla blir inkluderade.

Utbildning och barnomsorg

Frågor och svar

Senast fyra månader innan du önskar plats för ditt barn behöver du ansöka. Kom ihåg att tiden även ska inkludera inskolning, cirka två veckor. Du får tidigast plats från det att ditt barn fyllt ett år. 

Det finns olika regler för detta. Här hittar du mer information om hur ditt barn får vara på förskolan när du är föräldraledig, sjuk, arbetslös eller studerar.

Från september det året barnet fyller 3 år erbjuds hemmavarande barn plats i förskolan med 15 timmar per vecka (525 timmar per år), så kallad allmän förskola. Syftet är att barnet ska erbjudas pedagogisk stimulans och gemenskap med andra barn. Den allmänna förskolan är frivillig och gratis.

Behöver du barnomsorg utöver de 15 timmar per vecka som ingår i den allmänna förskolan, kan du anmäla barnet till den kommunala barnomsorgskön. För barn som redan går i förskolan alternativt har plats hos dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg),  reduceras avgiften för allmän förskoletid med 33 procent.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att barnet följs till och från förskolan eller dagbarnvårdaren.