Till innehållet

Aktuellt

Utbildning En öppen bok.

13 mars 2023

Ansök till vår yrkeshögskoleutbildning senast 2 maj

Vår yrkeshögskoleutbildning till vårdadministratör ger dig goda chanser till jobb efter studierna. Den passar dig som vill jobba nära patienterna, men utan att ha den direkt vårdande rollen!

Utbildning och barnomsorg

Utbildning En öppen bok.

25 januari 2023

Temavecka i skolköken

I projektet Temaveckor närproducerad mat i Värmland, fokuserar vi denna veck på att tillaga och servera mat på råvaror från Värmland i alla våra skolkök. Projektets övergripande syfte är öka medvetenhet och intresset för lokalproducerad mat. Projektet ägs av Nifa och finansieras av Region Värmland.

Utbildning och barnomsorg

Utbildning En öppen bok.

2 december 2022

Kulturskolan har fått nytt namn

Omröstningen är nu klar och kulturskolans nya namn blir Landa kulturskola. Namnet avslöjades i samband med kulturskolans julshow under torsdagskvällen.

Utbildning och barnomsorg

Möte Tre personer sitter mittemot varandra.

28 november 2022

Nu kan du nominera årets bemötare

Har någon som jobbar på Kristinehamns kommun under det senaste året varit speciellt hjälpsam och tillmötesgående mot dig eller någon du har nära? Kanske en lärare eller en någon inom vården som alltid gör det där lilla extra? Eller kanske en tjänsteperson som hanterat ett ärende du haft med kommunen på ett särskilt proffsigt sätt? Då kan du som medborgare nominera den personen till Årets bemötare på Kristinehamns kommun.

Kommun och politik

Utbildning En öppen bok.

15 november 2022

Utbildningsmässa 15 november

Funderar du på att utbilda dig inom vård, service eller industri? Saknar du gymnasieexamen eller behöver du komplettera dina betyg? Välkommen till utbildningsmässa den 15 november.

Utbildning och barnomsorg

Frågor och svar

Senast fyra månader innan du önskar plats för ditt barn behöver du ansöka. Kom ihåg att tiden även ska inkludera inskolning, cirka två veckor. Du får tidigast plats från det att ditt barn fyllt ett år. 

Det finns olika regler för detta. Här hittar du mer information om hur ditt barn får vara på förskolan när du är föräldraledig, sjuk, arbetslös eller studerar.

Från september det året barnet fyller 3 år erbjuds hemmavarande barn plats i förskolan med 15 timmar per vecka (525 timmar per år), så kallad allmän förskola. Syftet är att barnet ska erbjudas pedagogisk stimulans och gemenskap med andra barn. Den allmänna förskolan är frivillig och gratis.

Behöver du barnomsorg utöver de 15 timmar per vecka som ingår i den allmänna förskolan, kan du anmäla barnet till den kommunala barnomsorgskön. För barn som redan går i förskolan alternativt har plats hos dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg),  reduceras avgiften för allmän förskoletid med 33 procent.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att barnet följs till och från förskolan eller dagbarnvårdaren.