Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Aktuellt

27 februari 2019

Sommarjobb för skolungdomar 2019

Du som går ur årskurs 9 till sommaren har nu chansen att söka feriearbete!

Utbildning och barnomsorg

21 december 2018

100 procent examen för elever i Match2job

Den 15 oktober 2017 började 21 personer läsa till vårdbiträde genom projektet Match2job. Den 20 december har samtliga elever fått godkänt och är färdiga vårdbiträden. Klassen är först i Värmland med att ta ut sin examen.

Utbildning och barnomsorg

19 november 2018

Information om avgiftskontroll inom barnomsorgen

Skolförvaltningen genomför årliga inkomstkontroller hos Skatteverket och jämför då taxerad inkomst mot den inkomst som uppgivits till barnomsorgsadministrationen. Syftet med detta är att rätt avgift ska debiteras respektive hushåll. Vid årets genomgång framkom differenser som innebär att det finns vårdnadshavare som ska få tillbaka pengar, men också vårdnadshavare som betalat för lite och blir ersättningsskyldiga.

Utbildning och barnomsorg

30 oktober 2018

Förskolans specialpedagoger föreläste i Katrineholm

Specialpedagoger från kommunen blev den 23 oktober inbjudna att föreläsa på Specialpedagogiska skolmyndighetens årskonferens i Katrineholm. Temat på konferensen var ”Förskolans främjande och förebyggande arbete med barn i behov av särskilt stöd”.

Utbildning och barnomsorg

Frågor och svar

Senast fyra månader innan du önskar plats för ditt barn behöver du ansöka. Kom ihåg att tiden även ska inkludera inskolning, cirka två veckor. Du får tidigast plats från det att ditt barn fyllt ett år. 

Det finns olika regler för detta. Här hittar du mer information om hur ditt barn får vara på förskolan när du är föräldraledig, sjuk, arbetslös eller studerar.

Från september det året barnet fyller 3 år erbjuds hemmavarande barn plats i förskolan med 15 timmar per vecka (525 timmar per år), så kallad allmän förskola. Syftet är att barnet ska erbjudas pedagogisk stimulans och gemenskap med andra barn. Den allmänna förskolan är frivillig och gratis.

Behöver du barnomsorg utöver de 15 timmar per vecka som ingår i den allmänna förskolan, kan du anmäla barnet till den kommunala barnomsorgskön. Barn som redan går i förskolan alternativt har plats hos dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg) får vara kvar och utöver det få allmän förskola. För tiden över de 15 timmarna reduceras kostnaden med 25 procent.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att barnet följs till och från förskolan eller dagbarnvårdaren.