Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Aktuellt

12 mars 2020

Information om Corona

Kristinehamns kommun följer händelseutvecklingen och de råd som smittskydd i Värmland och Folkhälsomyndigheten ger. Informationen på den här sidan uppdateras löpande.  

Kommun och politik

7 februari 2020

Aktiviteter på sportlovet

Årets sportlovsprogram är här!

Utbildning och barnomsorg

30 januari 2020

Nya skolan ska heta Brogymnasiet

Hösten 2020 slås Brogårdsgymnasiet och Presterudsgymnasiet ihop och bildar en ny, gemensam gymnasieskola. Nu har den nya skolan fått ett namn. Den ska heta Brogymnasiet.

Utbildning och barnomsorg

13 november 2019

Gymnasieskolan i Kristinehamn bjuder in till öppet hus

Välkommen att ställa frågor till elever och lärare när gymnasieskolan visar upp sina program och verksamheter vid två tillfällen.

Utbildning och barnomsorg

12 november 2019

Feriejobb för årskurs 9 tas bort

På grund av besparingsåtgärder inom skolförvaltningen har skolnämnden beslutat att feriejobb för årskurs 9 tas bort från och med sommaren 2020.

Utbildning och barnomsorg

Frågor och svar

Senast fyra månader innan du önskar plats för ditt barn behöver du ansöka. Kom ihåg att tiden även ska inkludera inskolning, cirka två veckor. Du får tidigast plats från det att ditt barn fyllt ett år. 

Det finns olika regler för detta. Här hittar du mer information om hur ditt barn får vara på förskolan när du är föräldraledig, sjuk, arbetslös eller studerar.

Från september det året barnet fyller 3 år erbjuds hemmavarande barn plats i förskolan med 15 timmar per vecka (525 timmar per år), så kallad allmän förskola. Syftet är att barnet ska erbjudas pedagogisk stimulans och gemenskap med andra barn. Den allmänna förskolan är frivillig och gratis.

Behöver du barnomsorg utöver de 15 timmar per vecka som ingår i den allmänna förskolan, kan du anmäla barnet till den kommunala barnomsorgskön. För barn som redan går i förskolan alternativt har plats hos dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg),  reduceras avgiften för allmän förskoletid med 33 procent.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att barnet följs till och från förskolan eller dagbarnvårdaren.