Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-12 och 13-16
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Aktuellt

9 augusti 2019

Gratis cirkusskola för barn 7-11 år

Välkommen att delta på en tvådagars cirkusskola mellan 13-14 augusti! 

Utbildning och barnomsorg

6 augusti 2019

Skolstart!

Välkommen till skolan! Här kan du som ska börja på grund- och gymnasieskola i Kristinehamn få information om din första dag. 

Utbildning och barnomsorg

6 augusti 2019

Busskort för gymnasieelever

Här är information till dig som är berättigad busskort. Busskorten gäller dig som bor sex kilometer från skolan, oavsett om du ska studera i Kristinehamn eller på en gymnasieskola i en annan kommun. 

Utbildning och barnomsorg

4 juni 2019

Sommarlovsprogram 2019

Vad gör du i sommar? Vi har som vanligt satt ihop ett program för att du enkelt ska kunna planera in dina sommarlovsaktiviteter. Klicka här för att öppna årets sommarlovsprogram!

Utbildning och barnomsorg

28 maj 2019

Diplomerade kockar

Kostenheten i Kristinehamns kommun har jobbat hårt med att satsa på ekologisk mat under året. Det har resulterat i en diplomering i ekomatsligan 2019.

Kommun och politik

Frågor och svar

Senast fyra månader innan du önskar plats för ditt barn behöver du ansöka. Kom ihåg att tiden även ska inkludera inskolning, cirka två veckor. Du får tidigast plats från det att ditt barn fyllt ett år. 

Det finns olika regler för detta. Här hittar du mer information om hur ditt barn får vara på förskolan när du är föräldraledig, sjuk, arbetslös eller studerar.

Från september det året barnet fyller 3 år erbjuds hemmavarande barn plats i förskolan med 15 timmar per vecka (525 timmar per år), så kallad allmän förskola. Syftet är att barnet ska erbjudas pedagogisk stimulans och gemenskap med andra barn. Den allmänna förskolan är frivillig och gratis.

Behöver du barnomsorg utöver de 15 timmar per vecka som ingår i den allmänna förskolan, kan du anmäla barnet till den kommunala barnomsorgskön. Barn som redan går i förskolan alternativt har plats hos dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg) får vara kvar och utöver det få allmän förskola. För tiden över de 15 timmarna reduceras kostnaden med 25 procent.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att barnet följs till och från förskolan eller dagbarnvårdaren.