Till innehållet

Aktuellt

Utbildning En öppen bok.

9 juli 2024

Det är inte för sent att läsa upp betygen

I augusti kan du som saknar kunskaper från grundskolan eller gymnasiet läsa vuxenutbildning på grundläggande- eller gymnasial nivå. Gör en sen ansökan idag för att säkra din plats till kursstarten 12 augusti. 

Utbildning och barnomsorg

Utbildning En öppen bok.

27 maj 2024

Snart stänger ansökan till höstens yrkesutbildningar

Den 2 juni stänger ansökan till höstens yrkesutbildningar. 

Utbildning och barnomsorg

Utbildning En öppen bok.

23 maj 2024

Aktivitetsdag ska samla in pengar till Lisebergsresa

På lördag 25 maj anordnar ungdomar från fritidsgården Moxie en aktivitetsdag för hela familjen. Utmana ungdomarna i pingis eller tv-spel, lyssna till turbadurmusik och önska låtar, eller delta i lotteriet med chans att vinna fina priser! Korv med bröd, fika och dryck kommer finnas att köpa. Vinsten från aktivitetsdagen går till en resa till Liseberg. 

Utbildning och barnomsorg

Utbildning En öppen bok.

16 maj 2024

Svenskt näringsliv lyfter samarbete mellan skolan och Närsam

Samverkan mellan utbildningssektorn och näringslivet spelar en stor roll för att säkra kompetensförsörjningen. Kristinehamn placerar sig högt upp när företagen får betygsätta samarbetet i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om det lokala företagsklimatet. Här kan du läsa Svenskt näringslivs reportage om Kristinehamns satsning för att säkra upp kompetensförsörjningen.

Utbildning och barnomsorg

Utbildning En öppen bok.

8 april 2024

Är du nyfiken på att arbeta inom industrin?

Nu är ansökan öppen för vår nystartade förberedande industriutbildning!

Utbildning och barnomsorg

Frågor och svar

Senast fyra månader innan du önskar plats för ditt barn behöver du ansöka. Kom ihåg att tiden även ska inkludera inskolning, cirka två veckor. Du får tidigast plats från det att ditt barn fyllt ett år. 

Det finns olika regler för detta. Här hittar du mer information om hur ditt barn får vara på förskolan när du är föräldraledig, sjuk, arbetslös eller studerar.

Från september det året barnet fyller 3 år erbjuds hemmavarande barn plats i förskolan med 15 timmar per vecka (525 timmar per år), så kallad allmän förskola. Syftet är att barnet ska erbjudas pedagogisk stimulans och gemenskap med andra barn. Den allmänna förskolan är frivillig och gratis.

Behöver du barnomsorg utöver de 15 timmar per vecka som ingår i den allmänna förskolan, kan du anmäla barnet till den kommunala barnomsorgskön. För barn som redan går i förskolan alternativt har plats hos dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg),  reduceras avgiften för allmän förskoletid med 33 procent.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att barnet följs till och från förskolan eller dagbarnvårdaren.