Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Aktuellt

19 maj 2020

Ny app för planering av barnschema

Har du barn i förskola eller på fritids? Nu finns ett enklare sätt att planera och skicka in ditt barns schema. Du laddar ned appen Tieto Education och loggar in med BankID.

Utbildning och barnomsorg

11 maj 2020

Inflyttning på Kristinehamns Teknik- och Innovationscenter (KTIC) försenas

Nu har slutbesiktning av projektet KTIC utförts. Entreprenaden blev inte godkänd på grund av bland annat brister i konstruktionen och i fuktsäkerhetsarbetet som har lett till att avtalad kvalitet inte levererats.
Detta innebär att inflyttning i lokalerna försenas. 

Kommun och politik

7 maj 2020

Så firas studenten och skolavslutningar

Vårens skolavslutningar och student kommer att se annorlunda ut på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Studenterna kommer att springa ut klassvis och kunna tas emot av två anhöriga per elev. Grundskolan samlas klassvis i sina hemklassrum.

Utbildning och barnomsorg

12 mars 2020

Information om Corona, covid-19

Kristinehamns kommun följer händelseutvecklingen och de råd som smittskydd i Värmland och Folkhälsomyndigheten ger. Informationen på den här sidan uppdateras löpande.  

Kommun och politik

7 februari 2020

Aktiviteter på sportlovet

Årets sportlovsprogram är här!

Utbildning och barnomsorg

Frågor och svar

Senast fyra månader innan du önskar plats för ditt barn behöver du ansöka. Kom ihåg att tiden även ska inkludera inskolning, cirka två veckor. Du får tidigast plats från det att ditt barn fyllt ett år. 

Det finns olika regler för detta. Här hittar du mer information om hur ditt barn får vara på förskolan när du är föräldraledig, sjuk, arbetslös eller studerar.

Från september det året barnet fyller 3 år erbjuds hemmavarande barn plats i förskolan med 15 timmar per vecka (525 timmar per år), så kallad allmän förskola. Syftet är att barnet ska erbjudas pedagogisk stimulans och gemenskap med andra barn. Den allmänna förskolan är frivillig och gratis.

Behöver du barnomsorg utöver de 15 timmar per vecka som ingår i den allmänna förskolan, kan du anmäla barnet till den kommunala barnomsorgskön. För barn som redan går i förskolan alternativt har plats hos dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg),  reduceras avgiften för allmän förskoletid med 33 procent.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att barnet följs till och från förskolan eller dagbarnvårdaren.