Till innehållet

Aktuellt

10 september 2021

Växthuset - för barn till missbrukande föräldrar

Den 22 september öppnar Växthuset upp sin verksamhet igen. Växthuset är en gruppverksamhet för barn mellan 7 till 12 år med närstående som missbrukar eller har missbrukat alkohol eller andra droger.

Utbildning och barnomsorg

1 september 2021

Välkommen till musikskolans öppet hus och prova på!

Utbildning och barnomsorg

1 september 2021

Kristinehamn ökar möjligheterna för alla barn att kommunicera i förskolan

För att göra undervisningen mer tillgänglig för alla barn utbildar nu kommunen all personal inom förskolan i Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK. Tecknen används alltid tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling och på den nivå där barnet befinner sig. Det underlättar språkförståelse och lärande men fungerar även som ersättning för talat språk.

Utbildning och barnomsorg

12 augusti 2021

Skolstart höstterminen 2021

Välkommen till ett nytt läsår i Kristinehamns kommuns förskolor och skolor! Vi ser fram emot att träffa dig och dina kompisar igen.

Utbildning och barnomsorg

9 augusti 2021

Gymnasiebiljett för resor

Från höstterminen 2021 kommer alla gymnasieelever som har rätt till resebidrag att erbjudas en digital gymnasiebiljett i mobilen.

Utbildning och barnomsorg

Frågor och svar

Senast fyra månader innan du önskar plats för ditt barn behöver du ansöka. Kom ihåg att tiden även ska inkludera inskolning, cirka två veckor. Du får tidigast plats från det att ditt barn fyllt ett år. 

Det finns olika regler för detta. Här hittar du mer information om hur ditt barn får vara på förskolan när du är föräldraledig, sjuk, arbetslös eller studerar.

Från september det året barnet fyller 3 år erbjuds hemmavarande barn plats i förskolan med 15 timmar per vecka (525 timmar per år), så kallad allmän förskola. Syftet är att barnet ska erbjudas pedagogisk stimulans och gemenskap med andra barn. Den allmänna förskolan är frivillig och gratis.

Behöver du barnomsorg utöver de 15 timmar per vecka som ingår i den allmänna förskolan, kan du anmäla barnet till den kommunala barnomsorgskön. För barn som redan går i förskolan alternativt har plats hos dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg),  reduceras avgiften för allmän förskoletid med 33 procent.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att barnet följs till och från förskolan eller dagbarnvårdaren.