Till innehållet

Hedersrelaterat våld och förtryck

Lever du eller någon i din närhet med hedersrelaterat våld och förtryck och behöver stöd och hjälp? Här hittar du information om vart du kan vända dig.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. Det centrala är kravet på oskuld och kyskhet och därmed kontrollen av sexualitet. Kontrollen gäller i första hand flickor och kvinnor, men kan också drabba pojkar och män.

Personer som lever i en hederskontext blir utsatta för våld när normer överträds, men det kan även räcka med grundlösa rykten. Våldet är kollektivt sanktionerat och utövas av familj och/eller släkt och nätverk. 

Hur kan hedersrelaterat våld och förtryck se ut?

Hedersrelaterat våld innebär en kränkning av de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna. Det kan handla om kontroll och begränsningar, hot om våld och dödligt våld. Könsstympning samt barn- och tvångsäktenskap är specifika företeelser kopplade till föreställningen om att mäns och familjers heder beror på flickors och kvinnors sexuella beteende.

Särskilt utsatta

Att vara hbtq-person och leva i en hederskontext innebär en särskild utsatthet, då utgångspunkten är att sexuella relationer ska ske mellan man och kvinna inom äktenskapet.

Personer med funktionsvariation, särskilt de som har en intellektuell funktionsnedsättning, är också en grupp som är särskilt utsatta i hedersmiljön, då de är i stark beroendeställning till sina omsorgsgivare som ofta också är de som utsätter dem för våldet.

Är du utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck?

 • Blir du kontrollerad eller begränsad i vardagen av din familj och/eller släkt?
 • Förväntas du hålla koll på någon i din familj?
 • Oroar du dig över din framtid och hindras från att välja din egen väg
 • Riskerar du att bli bortgift?
 • Är könsstympning förekommande inom familjen?
 • Måste du dölja vem du älskar eller umgås med?

Hit kan du vända dig för hjälp och stöd

Kristinehamns kommun

 • Barn- och unga 
  Ring Navigatorcenter på telefonnummer 0550-88400 och välj knappval 5 för att bli kopplade till mottaget för barn och unga.
 • Vuxna
  Ring Navigatorcenter på telefonnummer 0550-88400 och välj knappval 4 för att bli kopplade till mottaget för vuxna.
 • Våld- och stödsamordnare
  Du når kommunens våld- och stödsamordnare på valdinara@kristinehamn.se, 070-336 49 85 eller 0550-858 45.

Handlingsplan för dig som arbetar inom skolan

Kristinehamns kommun har en handlingsplan för att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan. Handlingsplanen finns att läsa här.

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".