Till innehållet

Ny cirkulation- och busshållplats

Under hösten 2022 påbörjade vi arbetet med att anlägga en cirkulationsplats i korsningen Öståsvägen/Persbolsvägen i Bäckhammar. Vi byggde också en busshållplats strax väster om korsningen. Syftet var att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt att förenkla för kollektivtrafiken att vända på området. Projektet är nu färdigställt.

Driftinformation via sms

På Kristinehamns kommun använder vi oss av Everbridge webbaserade varningstjänst för att vid behov skicka ut mass-sms till invånare i Kristinehamn. Tjänsten används för att snabbt nå ut med korta meddelande och information till mottagarna vid driftstörningar som kan ske vid exempelvis vatten- och avloppsarbete. Säkra att du får utskick genom att registrera ditt telefonnummer här.

 

Vid frågor kan du kontakta:

Tommy Svärd, gatuchef 0550-88181

Hanna Lundaahl Jern, projektledare 0550-88133

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".