Till innehållet

Ny cirkulation- och busshållplats

Under hösten 2022 påbörjade vi arbetet med att anlägga en cirkulationsplats i korsningen Öståsvägen/Persbolsvägen i Bäckhammar. Vi byggde också en busshållplats strax väster om korsningen. Syftet var att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt att förenkla för kollektivtrafiken att vända på området. Projektet är färdigställt och invigdes sommaren 2023.


Bild från rondellen med utsikt mot busshållplatsen. Foto: Kristinehamns kommun


Den nya busshållplatsen. Foto: Kristinehamns kommun

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".