Till innehållet

Ny cirkulation- och busshållplats

Under hösten kommer vi att påbörja arbetet med att anlägga en cirkulationsplats i korsningen Öståsvägen/Persbolsvägen i Bäckhammar. Vi kommer även anlägga en busshållplats strax väster om korsningen. Syftet är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt att förenkla för kollektivtrafiken att vända på området.

Arbetet påbörjades med att byta ut vatten- och avloppsledningar. Trafiken leds om för att fungera för såväl boende i området som kollektivtrafiken. Vägarna kommer delvis vara avstängda under arbetet. För att vara säkra på att vi håller oss inom normala gränsvärden för vibration kommer vi placera ut vibrationsmätare på området. Arbetet utförs vardagar mellan klockan 07-16.

Driftinformation via sms

På Kristinehamns kommun använder vi oss av Everbridge webbaserade varningstjänst för att vid behov skicka ut mass-sms till invånare i Kristinehamn. Tjänsten används för att snabbt nå ut med korta meddelande och information till mottagarna vid driftstörningar som kan ske vid exempelvis vatten- och avloppsarbete. Säkra att du får utskick genom att registrera ditt telefonnummer här.

 

Vid frågor kan du kontakta:

Tommy Svärd, gatuchef 0550-88181

Hanna Lundaahl Jern, projektledare 0550-88133

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".