Till innehållet

Återvinningsstationer

På kommunens återvinningsstationer tas hushållens och samlokaliserade verksamheters förpackningar emot. På varje återvinningsstation finns en eller flera behållare för:

  • Glas: en behållare för ofärgat glas och en behållare för färgat glas.
  • Trycksaker: tidningar, journaler, kataloger, reklam och skrivpapper.
  • Pappersförpackningar: förpackningar som innehåller minst 50 procent papper.
  • Plastförpackningar: hårda och mjuka förpackningar av plast.
  • Metallförpackningar: förpackningar av aluminium, stålplåt och aluminiumfolie.
  • Behållaren för småbatterier har kommunen satt upp som en extra service.

Från den 1 januari 2024 har Kristinehamns kommun ansvar för återvinningsstationerna. Vid varje återvinningsstation finns det en skylt med en QR-kod och stationsnummer. Du kan använda QR-koden för felanmälan eller information om platsen som tömning och städning. 

För att hitta närmsta station och eventuellt felanmäla, klicka in på denna sida.
Det går också att ringa eller maila oss, se kontaktuppgifter längst ner på sidan. 

Fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI)

Hushåll i flerfamiljsfastigheter kan ha insamlingskärl för återvinningsbara förpackningar bredvid sina vanliga sopkärl om fastigheten är ansluten till insamlingssystemet för fastighetsnära insamling (FNI).

Mer information

Återvinning av förpackningar och tidningar är miljömässigt bra, det sparar både energi och material. Det är också reglerat i lag att Sveriges invånare ska sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och grovsopor och lämna till återvinning.

Syftet är att vi alla ska hjälpas åt att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom att källsortera förpackningar, tidningar och hushålla med resurserna.

Var kan jag lämna farligt avfall?

En hel del av det vi till vardags använder i hemmet räknas som farligt avfall. Det kan till vara till exempel sprayburkar, färg, nagellack eller batterier. Läs mer om vad som är farligt avfall och var du kan lämna det

Kontaktuppgifter

Vatten & Avfall
vattenavfall@kristinehamn.se

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".