Till innehållet

Information till verksamheter

Det är samlokaliserade verksamheter med förpackningsavfall som kommunen har ett ansvar för. Samlokaliserade verksamheter kan till exempel vara företag som frisörer eller restauranger som bedriver verksamhet i nära anslutning till hushållen i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare med hushållen i fastigheten.

Övriga verksamheter får själva lämna sitt avfall på kostnadsfria mottagningsplatser, ansluta sig till marknadsdrivna system för materialåtervinning eller ett marknadsdrivet system för återanvändning.

Om du har en verksamhet som delar avfallsutrymme och behållare med hushållen i er fastighet behöver du anmäla detta. Om du väljer att inte anmäla att du vill nyttja kommunens insamlingssystem för borttransport av förpackningsavfall måste du istället skaffa separata kärl/anordningar för avfallshanteringen. För att nyttja dem krävs att du får fastighetsinnehavarens tillåtelse att ställa upp/inrätta dem.

Kontakta oss för anmälan om samlokaliserad verksamhet.

Kontaktuppgifter

Vatten & Avfall
vattenavfall@kristinehamn.se

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".