Till innehållet

Digital tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse

Kristinehamn.se är Kristinehamns kommuns officiella webbplats. Kommunen ansvarar också för självserviceportalen med e-tjänster.

Vi strävar efter att våra webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

I den här tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur kristinehamn.se och självserviceportalen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi berättar också om de tillgänglighetsproblem som finns och om hur du kan rapportera brister du upptäcker till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängliga är webbplatserna?

Kristinehamn.se och e-tjänsteportalen är till stor del förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det betyder att vi till stor del uppfyller nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1).

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatserna?

Om du behöver information från kristinehamn.se eller självserviceportalen i något annat format, till exempel tillgänglig PDF kan du kontakta oss. Svarstiden är normalt inom två-tre arbetsdagar.  

Du kan kontakta oss via mejl: kommunikation@kristinehamn.se

Eller ring kommunens växel 0550-880 00 och be att få prata med någon som arbetar med webbplatsen.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa med hjälp av Post- och telestyrelsens (PTS) kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster Texttelefoni.se, Teletal eller Bildtelefoni.net

Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska mellan text och tal, och på engelska mellan text och tal. Den samtalsförmedlande tjänsten möjliggör för personer som kommunicerar via text och personer som använder tal att ringa till varandra. Tjänsten passar även hörselskadade som gärna pratar själva och hörande som har talsvårigheter. Texttelefoni.se har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.

SIP: texttelefon@texttelefoni.se
Analog texttelefon: 020-600 600
Telefon: 020-600 650

Det går också bra att använda tjänsten via webbappen som nås via tjänstens hemsida eller mobilappen som finns tillgänglig på Google Play och App Store. Mer information om Texttelefoni.se hittas på www.texttelefoni.se

Teletal är en samtalsförmedlande tjänst för alla som behöver hjälp och stöd i telefonsamtal. De samtalande parterna har direktkontakt med varandra och en samtalstolk ger stöd vid behov, till exempel att med komma rätt i växeln, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet, ge minnesstöd eller att anteckna vad som sägs. Teletal tolkar endast på svenska och tjänsten är kostnadsfri.

Telefon: 020-22 11 44
Mer information om Teletal hittas på www.teletal.se

Den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade.
Tjänsten är kostnadsfri och du kan använda den så mycket du vill. Tjänsten är öppen dygnet runt - året runt!

SIP: tolk@tolk.sip.nu

Telefon: 020-28 00 20

Mer information om Bildtelefoni.net hittas på www.bildtelefoni.net

Rapportera brister i tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsernas tillgänglighet. Eftersom kristinehamn.se innehåller tusentals sidor med olika slags funktionalitet, information och e-tjänster kan det dock finnas tillgänglighetsbrister som vi inte har upptäckt. Självserviceportalen innehåller en stor mängd e-tjänster, där det också kan finnas brister vi inte upptäckt. 

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela då oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn över webbplatsens tillgänglighet

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsernas tillgänglighet

Kristinehamn.se och självserviceportalen är till stor del förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi har under 2021 genomfört en stor mängd åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Här nedanför beskriver vi vilket innehåll vi har upptäckt som inte är tillgängligt. 

Övergripande problem

Via vår webbplats finns länk till ett flertal andra system, där alla inte är fullt ut tillgängliga. Det rör sig om exempelvis NetPublicator (protokoll och handlingar från politiska möten), Interbook go (föreningsregister) och Unikum (skolans lärplattform).

Vi kommer att kravställa tillgänglighet till dessa system i samband med att de byts ut (upphandlas) eller genomgår omfattande uppdateringar.

Inte heller alla våra e-tjänster är fullt ut tillgängliga. Vi arbetar med att, när det är möjligt, bygga om de tjänster som inte är tillgängliga. I de fall det inte är möjligt kommer vi att kravställa tillgänglighet till dessa system i samband med att de byts ut eller genomgår omfattande uppdateringar.

Förstoring av text/webbplats fungerar tillfredsställande i webbläsarna Chrome, Firefox, Edge och Safari, men kan inte garanteras fullt ut vid användande av andra webbläsare. 

På vissa sidor visas information i en så kallad iframe. 

Problem vid användning utan synförmåga

 • En del av våra dokument i pdf-filer är inte tillgänglighetsanpassade.
 • Vissa e-tjänster finns i system som inte är tillgänglighetsanpassade. 
 • Vissa bilder och diagram saknar korrekt alternativ text.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • En del av våra dokument i pdf-filer är inte tillgänglighetsanpassade.
 • Vissa e-tjänster finns i system som inte är tillgänglighetsanpassade. 
 • Vissa bilder och diagram saknar korrekt alternativ text.
 • Det kan uppstå problem med att text och bild ”krockar” när texten förstoras kraftigt om du surfar med en annan webbläsare än Chrome, Firefox, Edge eller Safari.
 • Färgen på texten och bakgrundsfärgen har inte en tillräckligt stark kontrast gällande vissa länkar.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Felmeddelanden i vissa formulär indikeras enbart genom färg. 
 • Färgen på texten och bakgrundsfärgen har inte en tillräckligt stark kontrast gällande vissa länkar.

Problem vid användning utan hörsel

 • Det finns inga textalternativ för våra direktsändningar från kommunfullmäktige.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Det finns inga textalternativ för våra direktsändningar från kommunfullmäktige.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Vi strävar efter att använda klarspråk (myndighetsspråk på enkel och begriplig svenska) på kristinehamn.se och självserviceportalen. Vissa protokoll och andra mer officiella dokument kan dock innehålla språk som kan upplevas svårt att förstå. Vidare kan en del innehåll som webbplatsen hämtar från andra system innehålla texter som är svåra att förstå.

Oskäligt betungande anpassning

Kristinehamns kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Bilddatabasen Sofie. Denna databas innehåller tusentals bilder från gamla Kristinehamn. Bilderna har lagts in i databasen utan korrekt beskrivande alternativ text. Kristinehamns kommun menar att det är en alltför betungande anpassning att ändra så att alla bilder har en alternativ text.
 • Filmer som produceras av deltagare i kommunens dagliga verksamhet Kultur & Mediacentrum. 

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. Fullmäktiges sammanträde direktsänds och ligger kvar på webbplatsen upp till två veckor utan textning. 

Hur vi testat kristinehamn.se och självserviceportalen

Vi arbetar kontinuerligt med att kvalitetsgranska kristinehamn.se och självserviceportalen utifrån tillgänglighetsperspektiv. Vi testar både internt och har hjälp av extern konsult.

Under 2021 gjorde Myndigheten för digital förvaltning en testning av kristinehamn.se och vi arbetar under året med att åtgärda de brister som framkommit. 

Kristinehamn.se publicerades i maj 2018. Självserviceportalen publicerades hösten 2018. Senaste bedömningen av tillgängligheten gjordes i oktober 2021 och är godkänd av kommunikationschef Elma Pasalic Östborg. 

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast i oktober 2021.

Kontaktuppgifter

Kommunikationsavdelningen
kommunikation@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".