Till innehållet

Aktuellt

Hjärta En form av ett hjärta.

Välkommen på träffar för seniorer

Här hittar du programmen för mötesplatsen Uranus och höstens träffar i Skottlanda. Aktiviteter, god samvaro och intressanta möten utlovas!

Stöd och omsorg

Hjärta En form av ett hjärta.

Välkommen till Slussen

Är du en kämpande förälder som känner att du inte riktigt räcker till och har svårt att få vardagen att gå ihop? Nu startar en ny omgång av föräldragruppen Slussen.

Stöd och omsorg

Hjärta En form av ett hjärta.

Att leva med bipolär sjukdom

Välkommen på ett kostnadsfritt föredrag 6 september där Lill Iwersen delar med sig av sin livshistoria, hur hon hanterar sin bipolaritet och vilka verktyg som fungerar för henne.

Stöd och omsorg

Frågor och svar

För att du som är äldre ska kunna bo kvar i ditt eget hem så länge du önskar finns det möjligheter att ansöka om hemvård. I hemvård ingår hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering. Hemtjänst innebär olika former av stöd och service som underlättar din vardag. Man kan behöva en eller flera insatser.

Här kan du läsa mer om äldreomsorg.

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd kallades tidigare för socialbidrag och är en behovsprövad bidragsform. Vid ansökan gör en socialsekreterare en utredning kring ditt behov av bistånd. Utredningen ska göras tillsammans med dig och du ska kunna styrka dina inkomster, utgifter och tillgångar.

Här kan du läsa mer om vad gäller och hur du söker försörjningsstöd.

Om du misstänker eller får veta att ett barn eller en ungdom i Kristinehamns kommun på något sätt far illa bör du genast kontakta socialtjänsten. Du måste inte veta med säkerhet att missförhållanden råder, det räcker med en misstanke. Efter din anmälan är det socialtjänstens ansvar att göra en utredning av läget. Du får alltid vara anonym, men tänk på att ansvarig socialsekreterare är skyldig att tala om vem som har gjort anmälan för den som anmälan rör. Vill du vara anonym ska du alltså inte berätta vad du heter när du tar kontakt med oss.

Du når socialtjänsten varje vardag på telefonnummer 0550-884 00. När den ordinarie socialtjänsten har stängt, handlägger socialjouren akuta social ärenden. Det kan till exempel handla om barn eller unga som far illa, våld i nära relationer eller missbruk.

Kontaktuppgifter till socialjouren hittar du här.

Läs mer om vad som gäller och hur du gör en orosanmälan här.