Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Aktuellt

Nu söker vi familjehem!

”Det är det roligaste vår familj har gjort!”

Det finns alltid ett behov av trygga vuxna och stabila familjer som kan arbeta på uppdrag av socialtjänsten. Just nu söker vi familjehem.

Stöd & omsorg

Dags att söka bidrag ur Stiftelsen Anna och Dagmar Högbergs minne

Du som bor i Kristinehamns kommun och inte har rätt till ekonomiskt bistånd kan söka bidrag ur Stiftelsen Anna & Dagmar Högbergs Minne. Du ansöker genom skriva ut och att fylla i en ansökningsblankett.

Stöd & omsorg

Bli Kristinehamnsvän

Bor du i Kristinehamn och vill träffa nya vänner från andra kulturer? Eller är du nyanländ och önskar skapa kontakter och träna svenska? Kristinehamnvän är ett språkvänsprojekt som främjar social integration genom vänskap och ömsesidigt utbyte. Projektet möjliggör kontakten mellan nyanlända/nya ortsbor och etablerade Kristinehamnare. Syftet med projektet är att stödja sociala nätverk genom att bygga broar mellan människor. 

Stöd & omsorg

Frågor och svar

För att du som är äldre ska kunna bo kvar i ditt eget hem så länge du önskar finns det möjligheter att ansöka om hemvård. I hemvård ingår hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering. Hemtjänst innebär olika former av stöd och service som underlättar din vardag. Man kan behöva en eller flera insatser.

Här kan du läsa mer om äldreomsorg.

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd kallades tidigare för socialbidrag och är en behovsprövad bidragsform. Vid ansökan gör en socialsekreterare en utredning kring ditt behov av bistånd. Utredningen ska göras tillsammans med dig och du ska kunna styrka dina inkomster, utgifter och tillgångar.

Här kan du läsa mer om vad gäller och hur du söker försörjningsstöd.

Om du misstänker eller får veta att ett barn eller en ungdom i Kristinehamns kommun på något sätt far illa bör du genast kontakta socialtjänsten. Du måste inte veta med säkerhet att missförhållanden råder, det räcker med en misstanke. Efter din anmälan är det socialtjänstens ansvar att göra en utredning av läget. Du får alltid vara anonym, men tänk på att ansvarig socialsekreterare är skyldig att tala om vem som har gjort anmälan för den som anmälan rör. Vill du vara anonym ska du alltså inte berätta vad du heter när du tar kontakt med oss.

Du når socialtjänsten varje vardag på telefonnummer 0550-884 00. När den ordinarie socialtjänsten har stängt, handlägger socialjouren akuta social ärenden. Det kan till exempel handla om barn eller unga som far illa, våld i nära relationer eller missbruk.

Kontakuppgifter till socialjouren hittar du här.

Läs mer om vad som gäller och hur du gör en orosanmälan här.