Till innehållet

Aktuellt

Hjärta En form av ett hjärta.

Tre decennier av vård och glädje firades på Kolgården

Kolgårdens särskilda boende har funnits i 30 år. Under onsdagen firades jubileet med bland annat tårta, skönsång och fotoutställning tillsammans med drygt 100 brukare, anhöriga och nuvarande- och tidigare medarbetare. 

Stöd och omsorg

Hjärta En form av ett hjärta.

Stipendie till elever inom vård- och omsorgsprogrammet

Varje år delar nämnden för stöd, vård och omsorg i Kristinehamns kommun ut stipendier till avgångselever inom vård- och omsorgsutbildningarna som är bra representanter för vård- och omsorgsyrket och har visat på goda studieresultat och goda praktiska kunskaper. 

Stöd och omsorg

Hjärta En form av ett hjärta.

Växthuset: en trygg plats för barn till missbrukande föräldrar

Växthuset är en gruppverksamhet för barn till föräldrar som har eller har haft ett missbruk av alkohol eller andra droger. Barn ska inte behöva kämpa ensamma. Här erbjuds en plats där de kan vara sig själva, dela sina tankar och känna sig förstådda och accepterade.

Stöd och omsorg

Frågor och svar

För att du som är äldre ska kunna bo kvar i ditt eget hem så länge du önskar finns det möjligheter att ansöka om hemvård. I hemvård ingår hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering. Hemtjänst innebär olika former av stöd och service som underlättar din vardag. Man kan behöva en eller flera insatser.

Här kan du läsa mer om äldreomsorg.

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd kallades tidigare för socialbidrag och är en behovsprövad bidragsform. Vid ansökan gör en socialsekreterare en utredning kring ditt behov av bistånd. Utredningen ska göras tillsammans med dig och du ska kunna styrka dina inkomster, utgifter och tillgångar.

Här kan du läsa mer om vad gäller och hur du söker försörjningsstöd.

Om du misstänker eller får veta att ett barn eller en ungdom i Kristinehamns kommun på något sätt far illa bör du genast kontakta socialtjänsten. Du måste inte veta med säkerhet att missförhållanden råder, det räcker med en misstanke. Efter din anmälan är det socialtjänstens ansvar att göra en utredning av läget. Du får alltid vara anonym, men tänk på att ansvarig socialsekreterare är skyldig att tala om vem som har gjort anmälan för den som anmälan rör. Vill du vara anonym ska du alltså inte berätta vad du heter när du tar kontakt med oss.

Du når socialtjänsten varje vardag på telefonnummer 0550-884 00. När den ordinarie socialtjänsten har stängt, handlägger socialjouren akuta social ärenden. Det kan till exempel handla om barn eller unga som far illa, våld i nära relationer eller missbruk.

Kontaktuppgifter till socialjouren hittar du här.

Läs mer om vad som gäller och hur du gör en orosanmälan här.