Till innehållet

Aktuellt

Hjärta En form av ett hjärta.

Infocenters verksamhet avslutas

Den 15 juni avslutas Infocenters verksamhet hos arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen. Samtidigt har processen startat med att bygga upp en sammanhållen mottagning genom ”en väg in” till förvaltningen.

Stöd och omsorg

Hjärta En form av ett hjärta.

Kristinehamns kommun bäst i Värmland i hygienarbete

Kristinehamns kommun är bäst i Värmland, och på åttonde plats i Sverige, när det kommer till att följa basala hygienrutiner och klädregler kopplade till patientnära arbete. Det visar en undersökning som Sveriges kommuner och regioner, SKR, genomfört under våren.

Stöd och omsorg

Hjärta En form av ett hjärta.

Våga fråga äldre- En föreläsning om hur du som medmänniska kan rädda liv

Den 30 maj arrangeras föreläsningen Våga fråga äldre. Genom föreläsningen får du lära dig mer om psykisk ohälsa, myter om självmord och hur du som medmänniska kan stötta någon som har det svårt.

Stöd och omsorg

Frågor och svar

För att du som är äldre ska kunna bo kvar i ditt eget hem så länge du önskar finns det möjligheter att ansöka om hemvård. I hemvård ingår hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering. Hemtjänst innebär olika former av stöd och service som underlättar din vardag. Man kan behöva en eller flera insatser.

Här kan du läsa mer om äldreomsorg.

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd kallades tidigare för socialbidrag och är en behovsprövad bidragsform. Vid ansökan gör en socialsekreterare en utredning kring ditt behov av bistånd. Utredningen ska göras tillsammans med dig och du ska kunna styrka dina inkomster, utgifter och tillgångar.

Här kan du läsa mer om vad gäller och hur du söker försörjningsstöd.

Om du misstänker eller får veta att ett barn eller en ungdom i Kristinehamns kommun på något sätt far illa bör du genast kontakta socialtjänsten. Du måste inte veta med säkerhet att missförhållanden råder, det räcker med en misstanke. Efter din anmälan är det socialtjänstens ansvar att göra en utredning av läget. Du får alltid vara anonym, men tänk på att ansvarig socialsekreterare är skyldig att tala om vem som har gjort anmälan för den som anmälan rör. Vill du vara anonym ska du alltså inte berätta vad du heter när du tar kontakt med oss.

Du når socialtjänsten varje vardag på telefonnummer 0550-884 00. När den ordinarie socialtjänsten har stängt, handlägger socialjouren akuta social ärenden. Det kan till exempel handla om barn eller unga som far illa, våld i nära relationer eller missbruk.

Kontaktuppgifter till socialjouren hittar du här.

Läs mer om vad som gäller och hur du gör en orosanmälan här.