Till innehållet

Aktuellt

Hjärta En form av ett hjärta.

Håll utkik! Jobb för unga i vården på gång

Du kanske har hört att vi kommer erbjuda sommarjobb inom vården till ungdomar? Nästa vecka kommer annonsen.

Stöd och omsorg

Hjärta En form av ett hjärta.

Trygghetslarm åter i funktion - beredskapen fortsätter

Torsdag 23 mars var det driftstörningar i systemet för trygghetslarm under natten och dagen. Larmen fungerar igen men beredskapen kvarstår under helgen.

Stöd och omsorg

Hjärta En form av ett hjärta.

Sök medel ur Fonden för behövande och Barn- och ungdomsfonden

Du som är folkbokförd i Kristinehamns kommun kan ansöka om medel ur Fonden för behövande eller Barn- och ungdomsfonden.

Stöd och omsorg

Frågor och svar

För att du som är äldre ska kunna bo kvar i ditt eget hem så länge du önskar finns det möjligheter att ansöka om hemvård. I hemvård ingår hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering. Hemtjänst innebär olika former av stöd och service som underlättar din vardag. Man kan behöva en eller flera insatser.

Här kan du läsa mer om äldreomsorg.

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd kallades tidigare för socialbidrag och är en behovsprövad bidragsform. Vid ansökan gör en socialsekreterare en utredning kring ditt behov av bistånd. Utredningen ska göras tillsammans med dig och du ska kunna styrka dina inkomster, utgifter och tillgångar.

Här kan du läsa mer om vad gäller och hur du söker försörjningsstöd.

Om du misstänker eller får veta att ett barn eller en ungdom i Kristinehamns kommun på något sätt far illa bör du genast kontakta socialtjänsten. Du måste inte veta med säkerhet att missförhållanden råder, det räcker med en misstanke. Efter din anmälan är det socialtjänstens ansvar att göra en utredning av läget. Du får alltid vara anonym, men tänk på att ansvarig socialsekreterare är skyldig att tala om vem som har gjort anmälan för den som anmälan rör. Vill du vara anonym ska du alltså inte berätta vad du heter när du tar kontakt med oss.

Du når socialtjänsten varje vardag på telefonnummer 0550-884 00. När den ordinarie socialtjänsten har stängt, handlägger socialjouren akuta social ärenden. Det kan till exempel handla om barn eller unga som far illa, våld i nära relationer eller missbruk.

Kontaktuppgifter till socialjouren hittar du här.

Läs mer om vad som gäller och hur du gör en orosanmälan här.